Podium voor GoCI-projecten

  • June 16, 2022

Wat zijn de leerervaringen en resultaten van GoCI-projecten? Wil jij kennis delen of kennis opdoen? Kom dan op donderdag 16 juni naar de GoCI-bijeenkomst op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Creatieve oplossingen

De regeling KIEM-GoCI stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden van bedrijven uit de creatieve industrie met kennisinstellingen die leiden tot innovaties en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. In de bijeenkomst op 16 juni (van 13:30-16:30 uur) bieden we onderzoekers van hogescholen en universiteiten, makers, ontwerpers en creatieve professionals een podium om kennis en ervaring uit de projecten uit te wisselen.

Ruimte voor thema's

In 3 deelsessies willen we KIEM-GoCI projecten een podium geven. Denk aan projecten rond de thema’s:

  • Circulariteit: denk aan het hergebruik van materialen, klimaatvraagstukken
  • Inclusiviteit & vitaliteit: bijvoorbeeld zorg, betrekken van jongeren
  • Immersive content: bijvoorbeeld gebruik van VR of mixed reality

Praktische informatie

Meer informatie over het programma en deelname volgt.