Presentatie PIT #2: Landbouw, Water, Voedsel

  • May 16, 2022

Bevolkingsgroei, klimaatverandering en politieke conflicten zorgen voor een grote druk op onze samenleving. Welke transities vraagt dat als het gaat om landbouw, water en voedsel, en welke rol kan praktijkgericht onderzoek hierin spelen? Daarover gaat nummer 2 van PIT magazine. Op maandagavond 16 mei voert Marieke Eyskoot hierover een gesprek met kopstukken uit het betrokken veld, te volgen via een livestream.

De sprekers

Marieke Eyskoot (moderator en presentator van o.a. BinnensteBuiten) voert hierover een pittig gesprek vanuit studio New Metropolis in Amsterdam.

Te gast zijn: John Dane (bestuurder HZ University of Applied Sciences en thematrekker Human Capital Agenda Topsector Water en Maritiem), Patrick Huntjens (lector Sociale Innovaties in het Groene Domein bij Inholland, tevens hoogleraar Governance of Sustainability Transitions aan Maastricht University), Richard Slotman (directeur Regieorgaan SIA) en Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Praktische informatie

Datum: maandag 16 mei 2022
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Plaats: livestream via PIT magazine