Startbijeenkomst Verbetering inzameling data wildtellingen

 • Dec. 14, 2022

Regieorgaan SIA organiseert op 14 december een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema Verbetering inzameling data wildtellingen. Wil je meer weten over deze call of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomst is het toelichten van de call en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De deelnemers hebben na afloop nieuwe contacten opgedaan en zijn geïnspireerd om samen verder te werken.

De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Op welke wijze kan een gedragen, statistisch solide en uitvoerbaar telprotocol voor Wildbeheereenheden worden ingericht dat complementair is aan het bestaande Netwerk Ecologische Monitoring telprotocol, publiek beschikbare data oplevert, voldoende draagvlak geniet, en uiteindelijk leidt tot een robuust, wetenschappelijk en maatschappelijk geaccepteerd systeem voor het monitoren van wild?

Praktische informatie

 • Datum: 14 december
 • Tijd: 9.00 tot 12.00 uur
 • Plaats: online

Aanmelden

De bijeenkomsten worden gehouden in Networkapp. Dit digitale platform biedt je naast de mogelijkheid om de bijeenkomst digitaal bij te wonen ook de gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten en alvast ideeën uit te wisselen.

Aanmelden voor Networkapp gaat als volgt:

 1. Ga naar Networkapp
 2. Registreer met je zakelijke e-mail (via LinkedIn wordt mogelijk je persoonlijke e-mailadres gebruikt)
 3. Voeg de SIA Voedsel & Groen Community toe met de code: Sia v&g21
 4. Vul je profiel zo volledig mogelijk in - dit bevordert het netwerken en consortiumvorming enorm
 5. Kies welke startbijeenkomst(en) je bijwoont.


Als je je aanmeldt voor de netwerkapp ga je automatisch akkoord met het delen van je profielgegevens (geen contactgegevens) met andere deelnemers. Toegang tot de bijeenkomsten is alleen mogelijk met een registratie in Networkapp.

 • Networkapp al eerder gebruikt? Voeg dan de code Sia v&g21 toe aan Networkapp.
 • Hulp nodig bij het activeren van Networkapp? Kijk op de Networkapp support pagina.

Pitch

Heb jij al een goed idee en zou je dat graag willen pitchen tijdens de bijeenkomst? Geef dan even kort en krachtig in één zin weer waar je pitch over gaat en stuur deze naar teun.vanhaaren@regieorgaan-sia.nl.