Startconferentie Professional Doctorate

  • Oct. 2, 2023

Op maandag 2 oktober 2023 markeren Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in bijzijn van demissionair minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, de start van de pilot Professional Doctorate.

Het gaat deze dag over de bijdrage die de professional doctorate (PD) gaat leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen, over de impact van de PD op kandidaten, praktijkpartners, hogescholen en het onderwijs. En ook over wat de PD betekent voor de wetenschap en het hoger onderwijsstelsel.


Laat je inspireren door alle 7 domeinen die meedoen in de pilot en wissel kennis uit met andere betrokkenen bij de pilot. Ook vieren we samen dat na jaren hard werken de pilot van start is gegaan!

De startconferentie vindt plaats op De Haagse Hogeschool. Je kunt gratis deelnemen.