Uitreiking Deltapremie (besloten evenement)

  • Nov. 22, 2021

Op 22 november reiken Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen gezamenlijk de Deltapremie uit.

Over de Deltapremie

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren van hogescholen met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden. Deltapremiewinnaars laten bij uitstek zien waar praktijk en onderzoek op een innovatieve en impactvolle manier samenkomen. Met resultaten die doorwerken in de maatschappij.

De uitreiking van de Deltapremie op 22 november is voor genodigden. De winnaars spreken 25 november op het SIA-congres 2021.