Uitreiking Deltapremie

  • Nov. 6, 2023

Elke 2 jaar reiken de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA aan 2 lectoren een Deltapremie uit.

De Deltapremie is een toonaangevende onderzoeksprijs voor lectoren en is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving.

De onderzoeksgroepen van de winnende lectoren ontvangen een premie van € 500.000 en de Delta Award.

De uitreiking is op 6 november tijdens een besloten bijeenkomst die uitsluitend op uitnodiging is bij te wonen. De winnaars worden op 16 november op het SIA-congres aan een breder publiek voorgesteld.