VerDuS SURF Festival 2021

  • March 25, 2021

Het Verdus SURF-programma staat in het teken van verduurzaming van steden. Het programma wordt op 25 maart afgesloten met het online VerDus SURF Festival.

Over VerDus

VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis. Daarmee spelen zij in op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport.

VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en verschillende ministeries.

VerDus Surf festival

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio's op dit moment.

Meer informatie en inschrijven

Het volledige programma volgt binnenkort. Houd hiervoor de website van VerDus Surf in de gaten.