Webinar Netwerk Learning Communities

  • Nov. 26, 2020

De topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA stimuleren het ontstaan van Learning Communities. Op 26 november is er een webinar van het Netwerk Learning Communities.

Learning Communities

In een Learning Community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksintstellingen nauw samen en wordt leren, werken, innoveren en onderzoeken optimaal aan elkaar verbonden. Dit is nodig om de maatschappelijke vraagstukken van Nederland te beantwoorden.

De Nederlandse topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA stimuleren de totstandkoming van Learning Communities. Onder andere door een netwerk van onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen tot stand te brengen.

26 november: webinar Learning Communities

Wil jij je kennis over Learning Communities breder beschikbaar maken? En/of leren van de praktijkervaringen van anderen? Neem dan deel aan het webinar Learning Communities op donderdag 26 november, van 15.00 tot 17.00 uur.

Programma

Doekle Terpstra (Voorzitter Techniek Nederland en Adviescommissie Meerjarig Onderzoeksprogramma Learning Communities) opent het webinar en benadrukt het belang van leer-werk-innovatie verbanden. Daarna gaan we dieper in op de totstandkoming en verdere uitbouw van het netwerk. En hoe dit de kennisontwikkeling, -deling en -toepassing rond het onderzoeksprogramma Learning Communities versterkt.

Call Learning Communities als innovatieversneller

NWO heeft sinds kort de call Human Capital: Learning Communities als innovatieversneller geopend. Tijdens het webinar wordt aandacht besteed aan deze call.

Aanmelden voor het webinar

Inschrijven voor dit webinar doe je door een mail te sturen naar Eric Keizer. Na aanmelding ontvang je van hem de link naar de online bijeenkomst.

Eric Keizer
Communicatieadviseur