€ 10 miljoen extra voor RAAK-PRO, indieningsronde mei 2021

28 April 2022

Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft besloten het budget van RAAK-PRO indieningsronde mei 2021 met € 10 miljoen te verhogen. Alle aanvragen met een positief advies van de beoordelingscommissie worden gehonoreerd.

Verhoging budget

Binnenkort verschijnt de Voorjaarsnota 2022 van het kabinet. De verwachting is dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nog voor dit jaar € 15 miljoen extra toekent aan Regieorgaan SIA. Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft, vooruitlopend op de definitieve toekenning, besloten om € 10 miljoen toe te voegen aan het subsidiebudget van RAAK-PRO, indieningsronde mei 2021. Deze ronde is op dit moment in het stadium van bekendmaking van de subsidiebesluiten. Alle aanvragers ontvangen binnenkort bericht.

Kwaliteitsimpuls voor het praktijkgericht onderzoek

RAAK-PRO is een financieringsinstrument voor 4-jarig praktijkgericht onderzoek van hogescholen van hoogwaardige methodologische en inhoudelijke kwaliteit. Door het budget van dit instrument te verhogen zet Regieorgaan SIA op zo kort mogelijke termijn de verwachte extra middelen in voor praktijkgericht onderzoek met impact.

Met de ophoging van € 10 miljoen kan het bestuur van Regieorgaan SIA alle in indieningsronde mei 2021 positief beoordeelde aanvragen honoreren. Dit is een enorme impuls voor de kwaliteit en onderzoeksinfrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van de betrokken lectoraten en hogescholen.

Budget RAAK-PRO 2022

De verwachte extra middelen van het ministerie van OCW zijn nog niet definitief toegekend. De ophoging van het budget van RAAK-PRO indieningsronde mei 2021, heeft daarom consequenties voor het budget van de volgende ronde, die binnenkort opent. Voor de indieningsronde van 2022 was een subsidiebudget van € 16,1 miljoen begroot. Dit budget is nu bijgesteld naar € 6,1 miljoen.

Contact

Heeft u een vraag over het bestuursbesluit rondom RAAK-PRO? Neem dan contact op met:

Inez Meurs

Hoofd onderzoekskwaliteit