1e honorering binnen pilotregeling practoraten

22 June 2022

Het in september 2021 opgerichte practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid van Aeres MBO heeft als 1e practoraat een honorering ontvangen in de KIEM-groen pilotregeling practoraten.

Spoed met voorspoed

Het onderzoek met als titel ‘Spoed met voorspoed’ onderzoekt het effect van interactie met dieren op de houding, gedachten en het gedrag van dierverzorgingsstudenten. Verwacht wordt dat de interactie met dieren een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de studenten, wat leidt tot een drive om dierenwelzijn beter te waarborgen.

Practor Sara Albone en betrokken docent-onderzoekers zijn samen met de lectoraten Human-Animal Interactions en Animal Assisted Interventions van Aeres Hogeschool per 1 juni 2022 van start gegaan met het gehonoreerde project. De betrokken praktijkpartners zijn Ouwehands Dierenpark Rhenen, Dierenpark Amersfoort en kinderboerderij de Brink in Zeist.

KIEM-groen pilotregeling practoraten

De KIEM-groen pilotregeling practoraten is een subsidieregeling die practoraten kunnen gebruiken om aanvullende financiering te krijgen om een onderzoeksproject op mbo-niveau uit te voeren. Het is een laagdrempelige regeling speciaal voor het cofinancieren van onderzoeken.

Het onderzoek wordt in een consortium met bedrijven uitgevoerd. Projecten kunnen alleen worden ingediend door practoren die verbonden zijn aan een mbo-instelling voor groen onderwijs (land- en tuinbouw, veehouderij, voeding, dierverzorging).

Practor Sara Albone

Hiermee wordt een enorme boost gegeven aan de ontwikkeling van praktijkgerichte kennis in de groene sector en het versterken van de kennisinfrastructuur met hogescholen en universiteiten.

Vergroten van de leercultuur

Sara Albone over de honorering: “Voor het practoraat is het gehonoreerde project een kans om praktijkpartners, docenten en studenten te betrekken bij het doen van onderzoek. Hiermee actualiseren wij het onderwijs en werken wij gelijktijdig aan het vergroten van de leercultuur.”