2 consortia aan de slag om doorbraak naar circulaire en emissievrije bouw te realiseren

22 November 2022

In 2050 moet de gebouwde omgeving niet alleen emissievrij zijn, maar ook circulair. Binnen het NWA-programma Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw zijn nu 2 aanvragen van grote consortia gehonoreerd die met hun onderzoek een bijdrage gaan leveren aan deze transitieopgave. Er is in totaal circa € 2,865 miljoen toegekend. 2 hogescholen doen mee.

Integrale aanpak

Dit programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de bestaande bouw en financiert interdisciplinaire consortia om aan de hand van een concrete casus, op straat- of wijkniveau, te onderzoeken hoe gebouwen circulair en uitstootvrij gerenoveerd kunnen worden. Een integrale aanpak staat centraal: technische en sociale elementen van circulaire en emissievrije bouw worden in samenhang meegenomen.

Het doel van het thematische NWA-programma Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw is om doorbraken te realiseren en handelingsperspectieven te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, met de focus op renovatieprojecten.

Gehonoreerde projecten

Binnen dit NWA-programma dragen 2 brede multidisciplinaire consortia met hun onderzoek de komende 5 jaar bij aan de transitieopgave.

De gehoneerde projecten zijn:

  • Circular Collaboration (CirCol): Delivering circular renovation at scale through multi-cycle, multi-scalar and multi-level collaboration. Penvoerder is TU Delft, Hogeschool Utrecht is een van de kennispartners.
  • Collaborative, Digitized and Integral Processes to Achieve Circular and Emission-Free Renovation (PACER). Penvoerder is TU Eindhoven, Zuyd Hogeschool is een van de kennispartners.

Programmamanager Teun van Haaren: "Het zijn mooie brede consortia met een sterke vertegenwoordiging vanuit de praktijk zoals deze call van de Nationale Wetenschapsagenda bedoeld is. We verwachten dat deze consortia impact zullen hebben in de grote transitie waar de bouwsector voor staat."

Regieorgaan SIA voert dit NWA-programma uit, in samenwerking met NWO en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).