Publicatie jaarbericht 2019

6 May 2020

2019 was een goed jaar voor het praktijkgerichte onderzoek en Regieorgaan SIA. We verkenden de toekomst van het praktijkgerichte onderzoek, reikten de eerste Deltapremies uit en ondertekenden met NWO het Kennis en Innovatieconvenant 2020-2023.

In de lift

Onze jaarcijfers laten ook zien dat het praktijkgerichte onderzoek in de lift zit: er vinden steeds meer onderzoeken plaats, met een toenemend aantal partners. En er zit een stijgende lijn in de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Over deze en diverse andere onderwerpen lees je in ons Jaarbericht 2019, dat onze voorzitter Huib de Jong afsluit met een vooruitblik. Veel leesplezier!