35 RAAK-PRO-projecten gehonoreerd

8 June 2022

In indieningsronde mei 2021 van RAAK-PRO zijn 35 aanvragen gehonoreerd. In dit bericht vind je een overzicht van alle gehonoreerde projecten.

Vraagstukken uit de beroepspraktijk

Van ecologisch duurzame voeding voor ouderen met obesitas tot recycling van autobanden en van biobased materialen uit cashewnoten tot inclusief buitenspelen. Het is een greep uit de onderwerpen waar consortia van hogescholen, mkb-ondernemingen en publieke partijen de komende jaren mee aan de slag gaan.

De vraagstukken binnen deze onderzoeken komen allen uit de beroepspraktijk. In 4-jarige onderzoeksprojecten werken hogescholen en publieke partijen systematisch samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en de toepassing daarvan. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat.

Alle positief beoordeelde aanvragen gehonoreerd

De beoordelingscommissie beoordeelde in totaal 53 aanvragen in ronde mei 2021, waarvan 35 positief. Vanwege de ophoging van het budget konden alle 35 positief beoordeelde aanvragen gehonoreerd worden.

Overzicht gehonoreerde projecten

Hieronder zie je welke 35 RAAK-PRO-projecten binnenkort van start gaan.

 • GITools: a toolbox to assess gastrointestinal health effects of natural products – Hogeschool Utrecht
 • Meisjes uit de Knoei: Multidisciplinair ontwerpgericht interventie-onderzoek naar de effectiviteit van een gepersonaliseerd eMentalHealth interventieprogramma om gezonde vriendschapsrelaties bij meisjes uit de bovenbouw van het basisonderwijs te stimuleren – Hogeschool Rotterdam
 • BEPTOS Bewegen en Praten van kinderen met Taal- en motorische OntwikkelingsStoornissen – Hanzehogeschool
 • Gebundelde kracht: naar een evidence-based practice in de reclassering – Hogeschool Utrecht
 • MODIFY: Materials for 3D printing; from model to green reality – Zuyd Hogeschool
 • Geen zee te hoog – HZ University of Applied Sciences
 • Hoogwaardige Recycling van Autobanden door Devulkanisatie – Windesheim
 • Grensoverstijgend samenwerken in leerwerkomgevingen voor wendbare professionals – Hogeschool Utrecht
 • Urban Upcycling: Regionale ecosystemen, circulaire businessmodellen en marktacceptatie – Hogeschool van Amsterdam
 • Ecologisch duurzame voeding voor ouderen met obesitas – Hogeschool van Amsterdam
 • Production Process for Photonic Point-of-Care Cartridges (4PC) – Saxion University of Applied Sciences
 • Schoon water door duurzaam bodembeheer – Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Students4Change: Student Voice bij het Anders Organiseren van Onderwijs – Hogeschool Utrecht
 • Integrale Kind Centra: Interprofessionele Samenwerking voor de Ontwikkeling van Kinderen (IKC-IS-OK) – Hogeschool van Amsterdam
 • Ontketen de korte keten voor catering – Hogeschool van Amsterdam
 • Leev! GLI-VB: Ontwikkeling van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking – Hanzehogeschool Groningen
 • The Art of Creating New Stories: Working with Art-Based Learning in Palliative Care (Art-PC) – ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
 • Samen Spelen?? Ontwikkeling van twee toolkits voor kindertherapeuten om inclusief buiten spelen te faciliteren – Hogeschool Utrecht
 • Geen spoor te verliezen – Hogeschool van Amsterdam
 • Moleculaire diagnostiek naar de huisarts – Fontys Hogescholen
 • MICROL: Production of microparticle-based long-acting injectable protein formulations by supercritical microfluidic (SCMF) technology delivery systems – Hanzehogeschool Groningen
 • Human Values for Smarter Cities: Designing Understandable Machine-Vision Systems in Public Spaces – Hogeschool van Amsterdam
 • Effectief burgerschapsonderwijs over maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken – Hogeschool van Amsterdam
 • Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze – HAN University of Applied Sciences
 • Human-like Behaviour of Robotic In-vehicle Systems (HUBRIS): Phase-2 – HAN University of Applied Sciences
 • Naar een succesvolle verbinding van participatie en uitvoering in de lokale energietransitie – Hogeschool van Amsterdam
 • Bio-inspired Micro Aerial Vehicle for sustainable pest control in horticulture – Hogeschool Inholland
 • New Generation Stiffened Thermoplastic Composite Products – Saxion University of Applied Sciences
 • SAVED: Samenwerkend Autonoom Vervoer op bEDrijventerreinen – HAN University of Applied Sciences
 • Light-Up: development of advanced reaction set-ups for light-fueled multiphase chemistry – Zuyd Hogeschool
 • Gezond Weiden – Aeres Hogeschool Dronten
 • RISE Trial: Minder zitten en meer bewegen na een beroerte – Fontys Hogescholen
 • Totally Nuts: Circular Biobased Thermosets from Cashew Nut Shells – Avans
 • Generic bovine kinetic modelling platform – Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Boeren, burgers en buitenbeesten – Hogeschool Van Hall Larenstein