9 teams van start met Take-off hbo

16 December 2022

9 voorstellen binnen de regeling Take-off hbo zijn deze maand positief beoordeeld. Deze 9 projectteams gaan van start met een onderzoek naar de haalbaarheid van hun innovatieve ideeën.

Van idee naar realisatie

Uit onderzoek komt een innovatie voort die een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken? Met financiering vanuit Take-off hbo kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Zo kunnen de technische en economische kansen en risico’s van de innovatie in kaart gebracht worden.

Op 20 september dienden 17 projectteams een voorstel in, waarvan Regieorgaan SIA er 9 heeft gehonoreerd. “Opvallend is de grote maatschappelijke betrokkenheid van de projectteams,” aldus Maaike Spuij, programmamanager Take-off hbo. “Veel aanvragers zijn gemotiveerd om hun innovatieve kracht in te zetten om bij te dragen aan een duurzamere wereld.”

Take-off

Take-off hbo – Haalbaarheidsstudies maakt onderdeel uit van het NWO-brede financieringsinstrument Take-off. Het instrument stimuleert innovatief ondernemerschap met de resultaten van onderzoek binnen de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.

Lees hieronder met welke ideeën uit onderzoek de 9 teams aan de slag gaan.

Climate Streamers Foundation

Breda University of Applied Sciences


Klimaatverandering en de toenemende urgentie om maatregelen te nemen die deze verandering een halt toeroepen, zorgen voor stress en een gevoel van hopeloosheid bij jongere generaties. De stichting Climate Streamers, opgericht met ondersteuning vanuit BUas Startup Support, zet games en events in om op een inclusieve en minder polariserende manier te praten over klimaatverandering.

Climate Streamers werkt momenteel aan een kaartspel dat constructieve gesprekken stimuleert, door de spelers de ruimte te geven hun persoonlijke verhalen te delen. Met de Take-off-subsidie wordt het prototype geoptimaliseerd en getest voor het op de markt wordt gebracht.

Ethisch bewust visualiseren locatiedata

HAS green academy


Big data wordt steeds vaker ingezet bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken, denk bijvoorbeeld aan infographics om locatiedata te visualiseren. Maar gebeurt dit wel altijd op een ethisch verantwoorde wijze? De stikstofkaart die medio juni 2022 verscheen en voor veel onrust zorgde, is een voorbeeld van hoe gevoelig het delen van locatiedata kan liggen.

Met deze haalbaarheidsstudie worden 3 producten gelanceerd en beproefd – een self-assesment, een werkplaats en een kennismodule – die organisaties en professionals in staat stellen ethisch bewust persoonsgebonden locatiedata te visualiseren.

Haalbaarheidsstudie Aquabooster

Saxion


Uit onderzoek van studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan hogeschool Saxion is het idee voor de Aquabooster ontstaan. De Aquabooster reinigt herbruikbare flessen (zoals de Dopper®) van consumenten met als doel de levensduur te verlengen en de afvalberg te verkleinen.

In deze haalbaarheidsstudie worden meerdere prototypes gebouwd en deze worden in fieldlabs getest, zodat feedback kan worden opgehaald. Onderdeel van de studie is ook een onderzoek naar intellectueel eigendom en het schrijven van een businessplan.

Keeping cool – gezondheidsmonitoring met temperatuursensoren bij melkvee

HAS green academy


Technologische toepassingen gericht op het monitoren van gezondheid en welzijn van koeien, kunnen oplossingen bieden voor duurzaamheidsvraagstukken in de melkveesector. Monitoring van lichaamstemperatuur wordt nog niet breed toegepast, terwijl dit een belangrijke maatstaf is voor gezondheid van de koe.

In dit project wordt gewerkt met een implanteerbare sensor die temperatuur en activiteit van koeien meet. In 4 fases wordt onder andere onderzocht of het plaatsen van de sensor negatieve gevolgen heeft voor de koeien, of de temperatuurmetingen een logisch verloop hebben en of de sensor toepasbaar is voor automatische detectie van hittestress.

OptiMieRT

Saxion


De Nederlandse overheid streeft naar 50% duurzaam of circulair textiel in 2030 en de Europese commissie heeft als doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Om deze doelen te bereiken moet de mechanische recycling van textiel geoptimaliseerd worden.

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief voorbehandelingsproces voor de mechanische recycling van textiel. In dit proces wordt het te recyclen textiel in een industriële wasmachine zodanig behandeld, dat het recyclingproces achteraf makkelijker verloopt en de resulterende vezels langer blijven, waardoor hoogwaardigere toepassingen mogelijk worden.

Rollar

Hogeschool van Amsterdam


In Nederland zijn circa 100.000 mensen afhankelijk van een taststok; in heel Europa zijn dat er zelfs 4,5 miljoen. De taststok heeft de afgelopen 30 jaar weinig innovaties doorgemaakt, en dat terwijl de huidige taststokpunt erg snel slijt.

Er is daarom een taststokpunt ontwikkeld, de Rollar-bal, die 360 graden kan draaien en daardoor makkelijker over uitstekende objecten rolt en minder weerstand hoeft te verdragen. In deze haalbaarheidsstudie wordt onderzocht hoe de Rollar-bal functioneert op langere termijn door verschillende prototypes te testen.

SwitchCase

Hogeschool van Amsterdam


In 2019 gingen Nederlanders ruim 40 miljoen keer op vakantie. Om de benodigde spullen voor op reis te vervoeren wordt er vaak gebruik gemaakt van een tas of koffer. Switchcase verhuurt reiskoffers om te voorkomen dat iedereen een eigen koffer moet aanschaffen.

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is onderzoeken of het huren van reisbagage een duurzaam alternatief kan worden voor het kopen van reisbagage en of de consument openstaat voor deze innovatie. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de consument.

Talking Money

Hanzehogeschool Groningen


Het aantal personen dat onder bewind staat is tussen 2009 en 2018 ruim verdubbeld van 97.000 naar 242.000 personen. Bewindvoerders hebben per cliënt 17 uur per jaar, wat vaak net voldoende is om de financiële zaken te regelen. De sociale cohesie en het aanleren van financiële competenties komt hierdoor niet aan bod.

De afgelopen 2,5 jaar hebben de projectpartners onderzoek gedaan en in deze haalbaarheidsstudie wordt op basis van de resultaten een prototype van Talking Money ontwikkeld en getest. Talking Money is een serious game die gebruikers stap voor stap lees- en rekenvaardigheden voor financiële competenties aanleert.

WasteBase

Hogeschool van Amsterdam


Jonge ontwerpers voelen steeds meer de verantwoordelijkheid om duurzame keuzes te maken en grondstoffengebruik te verminderen met hun ontwerpen. Tegelijkertijd belanden in de Nederlandse productie-industrie waardevolle, constante reststromen nog altijd op de stortplaats.

Het online platform WasteBase brengt ontwerpers en producenten met elkaar in contact om waardevolle reststromen te hergebruiken in nieuwe ontwerpen. De Take-off-subsidie wordt gebruikt om een bèta-versie van het platform te ontwikkelen en deze te laten testen door beide groepen eindgebruikers; de ontwerpers en de producenten uit de Nederlandse productie-industrie.