Beter beeld praktijkgericht onderzoek door overeenkomst

2 October 2017

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA gaat structureel bijdragen aan het onderzoek naar lectoraten door het Rathenau Instituut.

Vandaag tekenen beide organisaties een licentieovereenkomst over het gebruik van een nieuwe set data. Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA: “Onze data dragen zo bij aan een beter beeld van praktijkgericht onderzoek van hogescholen in Nederland.”

Onderzoeksverslag

Lectoren werken in onderzoeksgroepen samen met onderzoekers en docenten van hogescholen en met bedrijven en instellingen in de publieke sector aan praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek heeft tot doel de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs te versterken en bij te dragen aan innovatie in de praktijk.

In 2016 publiceerde het Rathenau Instituut zijn eerste onderzoeksverslag over het onderzoek van hogescholen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de meeste lectoren – inmiddels zo’n 700 – verwachten dat hun lectoraat de komende jaren zal groeien. Ook verwachtten ze dat het belang van hun lectoraat zal toenemen, in de regio waar hun hogeschool is gevestigd maar ook daarbuiten.

Structureel karakter

Regieorgaan SIA houdt nauwgezet de ontwikkeling van het aantal lectoren in de gaten. In eerste instantie verzamelt het regieorgaan de gegevens om de eigen taak goed te kunnen vervullen: het financieren en verder ontwikkelen van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Door gegevens over het aantal lectoren en hun onderzoeksthema’s te delen met het Rathenau Instituut, draagt Regieorgaan SIA bij aan een actueel beeld van het praktijkgericht onderzoek.

Met de licentieovereenkomst krijgt de levering van lectorendata een structureel karakter. Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA: “Onze data en het onderzoek van het Rathenau Instituut geven zicht op de ontwikkeling van het onderzoek  aan hogescholen. Waar vindt groeit plaats en waar blijft het achter? Als we dat weten kunnen we daar ook naar handelen.”