Call NWA-ORC 2020/21 geopend

21 July 2020

NWO heeft de call NWA-ORC geopend. Ook hogescholen worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen. Per project is 20% van de financiering beschikbaar voor toegepaste en praktijkgerichte onderzoeksinstellingen. Vooraanmelden kan tot 1 oktober 2020.

NWA-routes

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia kunnen voorstellen indienen die het brede en vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) tot uitdrukking brengen. De aanvragen vallen binnen één of meer NWA-routes en adresseren één of meer van de 140 clustervragen. De routes en clustervragen zijn te vinden in het portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Innovatie

Het doel van de NWA-ORC 2020/21 call for proposals is het stimuleren van onderzoek en innovatie gericht op het portfolio van de 25 routes en de bijbehorende 140 clustervragen in de NWA. Dit onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd door interdisciplinaire consortia, waarin niet alleen de gehele breedte van de kennisketen, maar ook relevante maatschappelijke partners, waaronder het bedrijfsleven, vertegenwoordigd zijn.

De meerwaarde van het consortium blijkt uit het gezamenlijk aanpakken van het onderzoek, waarbij de individuele sterkte en expertise van de deelnemers elkaar aantoonbaar versterken. Welke kennispartners zijn betrokken en welke maatschappelijke partners relevant zijn, hangt af van de doelstellingen van het project.