Defensie op bivak met hogescholen

8 September 2021

Hoe kan praktijkgericht onderzoek bijdragen aan vraagstukken op het gebied van defensie? Op 5, 6 en 7 september leerden militaire logistieke professionals en onderzoekers van hogescholen elkaar kennen tijdens een werkbivak in Schaarsbergen. Urgente logistieke vragen binnen de krijgsmacht werden vertaald naar vragen voor praktijkgericht onderzoek.

Vraagstukken uit de praktijk

Deelnemers van de werkbivak zitten in een kring in een kazerne

Ruim 30 lectoren, onderzoekers en militairen onderzochten raakvlakken in vraagstukken rond onder andere evenementen-, bouw- en calamiteitenlogistiek en hulpacties. Deze verkenning sluit aan op het thema ‘Adaptieve veiligheidslogistiek’: een van de 3 transitie-agenda’s die het lectorenplatform LOGITIMO heeft geformuleerd voor toekomstig onderzoek binnen de logistiek.


Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA, over de samenwerking: "We willen met elkaar een landingsplek inrichten waar de defensiepraktijk het praktijkgericht onderzoek kan ontmoeten. Deze landingsplek is een vruchtbare bodem voor onderzoek naar oplossingen en innovaties voor Defensie. Om de doelen van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid te halen is het nodig dat maatschappelijke organisaties en onderzoekers hun krachten bundelen.”

Het vervolg

Op 30 september vindt een 2e werkconferentie plaats in Hilversum. Lectoren, onderzoekers en militaire professionals op het gebied van gezondheid en zorg bespreken dan welke problemen zij ervaren bij het voorkomen, behandelen en genezen van trauma. Met als doel relevante onderwerpen voor onderzoek uit de praktijk op te halen.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

De werkbivak was de start voor een langdurige onderzoeksrelatie tussen Defensie en de hogescholen. In deze samenwerking met Defensie sluit Regieorgaan SIA, samen met TKI Dinalog (de Topsector Logistiek), aan bij het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de overheid.