Deltapremie 2023 open voor voordrachten

21 November 2022

Sinds 11 november is het mogelijk om lectoren voor te dragen voor de Deltapremie 2023. De Deltapremie is een toonaangevende onderzoeksprijs voor lectoren. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan 2 lectoren. Voordragen kan tot 16 mei 2023.

Draag een lector voor

Sinds 11 november kunnen voorzitters van het College van Bestuur van hogescholen een lector van hun school voordragen voor de Deltapremie 2023. Regieorgaan SIA stelt € 1.000.000 beschikbaar voor de Deltapremie. Hiermee kunnen 2 lectoren een Deltapremie van een half miljoen euro krijgen.

De winnende lectoren krijgen de premie als erkenning voor de waardevolle bijdrage die zij met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Naast het geldbedrag ontvangen zij de Delta Award.

Meer informatie over de formele criteria, de beoordelingscriteria en de procedure vind je op www.deltapremie.nl.

Over de Deltapremie

“Praktijkgericht onderzoek heeft zich in de afgelopen decennia in hoog tempo ontwikkeld tot een onmisbare vorm van onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur”, aldus minister Dijkgraaf in zijn beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van 17 juni 2022 aan de Tweede Kamer. Om de kracht van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen nog zichtbaarder te maken reiken Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen elke 2 jaar de Deltapremie uit aan 2 lectoren.

De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. In november wordt de Deltapremie voor de 3e keer uitgereikt. Eerder ging de prijs naar AnneLoes van Staa en Mark Mobach (2019) en naar Margie Topp en Steven Vos (2021).