Genomineerden RAAK-award 2022 bekend

7 September 2022

Elk jaar reiken we een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Ook dit jaar heeft de jury 6 mooie projecten genomineerd voor de RAAK-award 2022. De winnaars maken we bekend op het SIA-congres. Hieronder (in alfabetische volgorde) stellen we de genomineerden aan je voor.

Inhoud

Circulaire bedrijfsvoering

Circulaire bedrijfsvoering is een speerpunt binnen het Rijk. In zijn voorbeeldfunctie heeft het Rijk de opgave het grondstoffengebruik met 50% te verminderen voor 2030. Maar hoe doe je dat als medewerker in de bedrijfsvoering, als leverancier, klant en opdrachtgever? Wat is hiervoor nodig en hoe krijg je iedereen mee?

Dit zijn vragen waar het lectoraat Circular Business (De Haagse Hogeschool) mee aan de slag is gegaan in het RAAK-publiek-project Circulaire bedrijfsvoering. Docent-onderzoeker Rachel Kuijlenburg en haar team van docent-onderzoekers, partners in de beroepspraktijk en studenten van uiteenlopende opleidingen deden 2 jaar onderzoek.

Het resultaat is een praktisch handboek vol duurzame handelingsprotocollen. Dit handboek ondersteunt niet alleen medewerkers binnen de Rijksoverheid, maar alle professionals die een circulaire bedrijfsvoering willen realiseren.

Cyberweerbaarheid: een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime

Cybercrime is een maatschappelijk probleem: inmiddels worden mensen vaker slachtoffer van hacking dan van fietsendiefstal. Ambtenaren openbare orde en veiligheid zien een belangrijke rol voor zichzelf in de preventie van slachtofferschap van cybercrime, maar weten vaak niet waar te beginnen.

Onder aanvoering van lector Remco Spithoven bundelden professionals van 12 gemeenten en regio’s hun slagkracht met onderzoekers van 2 hogescholen (Saxion en De Haagse Hogeschool) en het NWO-instituut Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Met als doel de cyberweerbaarheid van de samenleving via de kracht van lokale netwerken aan te pakken.

Met actieonderzoek is gewerkt aan nieuwe interventies, zoals een serious game en een social media-campagne, om mkb-ondernemingen tegen ransomeware te beschermen, jongeren weerbaar te maken tegen shametexting/sextortion en geldezelen, en ouderen tegen phishing en whatsappfraude. Inzichten over de omvang en achtergronden van slachtofferschap van cybercrime, risicobewustzijn en preventief gedrag onder doelgroepen zijn verwerkt in deze interventies.

Ergotherapie en DIY-technologie

Hulpmiddelen zijn essentieel voor mensen met beperkingen om mee te kunnen doen in de samenleving. Door individuele behoeften zijn helaas niet alle beschikbare hulpmiddelen geschikt voor iedereen. Ergotherapeuten zijn van oudsher expert in advisering en aanpassing van hulpmiddelen. Do-It-Yourself-technologie, zoals 3D-printen, biedt kansen om hulpmiddelen op maat te maken.

Onder leiding van Ramon Daniels, lector Ondersteunende Technologie in de Zorg aan Zuyd Hogeschool, is in dit RAAK-publiek-project is 2 jaar actieonderzoek uitgevoerd binnen verschillende zorgorganisaties. De input kwam van ergotherapeuten of andere revalidatie-professionals en hun cliënten, én van (adaptatie)technici, 3D-print-experts, docenten, studenten en onderzoekers met een achtergrond in de zorg, materiaalkunde, ontwerpen of engineering.

Het resultaat van het project is een variatie aan producten en inzichten voor onderzoek, onderwijs en praktijk, waaronder een procesbeschrijving voor het 3D-printen van hulpmiddelen. Op de website Hulpmiddelentips.nl is een speciale zoekingang ‘Maak het zelf’ toegevoegd waar 3D-ontwerpen gedeeld kunnen worden.

Groenblauwe oplossingen – kansen en risico’s: hydraulisch en milieutechnisch functioneren van groenblauwe oplossingen voor klimaatadaptatie

Gemeenten en waterschappen hebben de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Om die reden worden groenblauwe oplossingen aangelegd, zoals infiltrerende stadsparken, wadi's en raingardens. Inzicht in de kansen en risico’s op de lange termijn van deze groenblauwe oplossingen ontbreken echter.

In dit RAAK-publiek-project van Thomas Klomp van de Hanzehogeschool Groningen heeft een consortium onder leiding van lectorenplatform Delta en Water een database opgezet om deze data te verzamelen. Professionals van publieke en private partijen hebben hun ervaringen gedeeld, op meer dan 50 locaties en in 2 proeftuinen is het functioneren van groenblauwe oplossingen onderzocht en in ClimateCafés zijn bestaande praktische tools voor kennisontwikkeling en -uitwisseling doorontwikkeld en ingezet.

De verzamelde nationale data wordt uiteindelijk met het werkveld vertaald naar praktische richtlijnen. Het onderzoek levert daarmee een open source database op over groenblauwe oplossingen voor inspiratie en onderzoek.

KONKRETER

Voor veel bedrijven ligt de focus van 3D-betonprinten op het printen van huizen. Het lectoraat Industrial Design (Saxion) is op zoek gegaan naar een bredere toepassing. In het RAAK-mkb-project KONKRETER is onder leiding van Ivo Vrooijink een selectiemethodiek ontwikkeld die toepassingen voor 3D-betonprinten genereert en selecteert.

De methodiek is opgezet aan de hand van 3 cases aangedragen vanuit samenwerkingspartners van het lectoraat: een wenteltrap, een waterornament en een veldstuw. De cases zijn volledig ontwikkeld, waardoor ook input uit de realisatiefase is verwerkt in de methodiek.

Voor de deelnemende partners en het onderwijs heeft het project veel inzicht opgeleverd in hoe 3D-betonprinten zich verhoudt tot de realiteit. Het resultaat is een robuuste methodiek die creativiteit bevordert en die mkb-ondernemingen direct inzicht geeft in de vraag ‘Is 3D-betonprinten wat voor ons?’.

Windows of the future

De afgelopen jaren zijn veel energietransitieproducten op de markt gebracht voor daken en gevels, maar de ontwikkelingen rondom ramen blijven achter. Op dit moment is HR++ glas de standaard, wat als nadeel heeft dat woningen in de zomer opwarmen. In dit RAAK-PRO-project onderzocht lector Zeger Vroon van Zuyd Hogeschool samen met partners in de praktijk 2 oplossingen: thermochrome ramen en powerwindows.

Thermochrome ramen bevatten coatings die bij lage temperaturen de warmte in de woning houden en bij temperaturen boven de 25 graden de warmte buiten de woning houden. Powerwindows bestaan uit dubbelglas waar aan de randen zonnepanelen en tussen het glas lamellen zijn aangebracht.

Zuyd heeft deze technologieën verbeterd, opgeschaald, getest en vergeleken met het huidige standaard HR++ glas. Hierbij is aangetoond dat de woningen in de zomer koeler bleven door het nieuwe systeem.