GoCI: innovatieversneller creatieve industrie

25 November 2020

GoCI versnelt en versterkt de innovatie binnen de creatieve industrie en vergroot de impact ervan – binnen de maatschappelijke uitdagingen van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De KIEM GoCi-regeling is nu open voor aanvragen.

Bekijk de regeling

Nieuw programma

De creatieve industrie is sterk in multidisciplinaire samenwerking en is in staat oplossingen en interventies te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. CLICKNL en Regieorgaan SIA hebben de handen ineen geslagen om met GoCI (Go Creatieve Industrie) innovatie te versterken en te versnellen. De combinatie van de innovatiekracht van de creatieve industrie en het praktijkgericht onderzoek van hogescholen zorgt zo voor grotere maatschappelijke en economische impact.

Voor creatieve professionals

GoCI is er voor creatieve professionals die willen weten hoe zij door middel van onderzoek hun bedrijfsprocessen kunnen innoveren of collega’s zoeken om samen onderzoek te doen. Ook onderzoekers van hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen die onderzoek (willen) doen in en met de creatieve sector kunnen terecht bij GoCI. Innovatievragen kun je stellen via www.clicknl.nl/GoCI.

KIEM GoCI

Regieorgaan SIA biedt kennisinstellingen en creatieve professionals de mogelijkheid om samen onderzoek te doen via de KIEM GoCI-regeling.

Meer informatie

GoCI is mede tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk voor meer informatie over GoCI en voor het indienen van je vraag op de website van CLICKNL. Of neem contact op met Jerry Verschuren (vragen over KIEM GoCI) of Johannes Vos (vragen over programma GoCI).

Jerry Verschuren
Junior programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, KIEM GoCI

Johannes van der Vos
Programmamanager