Hogescholen investeren in onderzoeks-infrastructuur met Impuls 2020

25 November 2020

Regieorgaan SIA lanceerde dit voorjaar Impuls 2020: een subsidieregeling van € 10 miljoen voor behoud van de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen of de versterking daarvan tijdens de COVID-19-crisis. 35 hogescholen gaan nu aan de slag om hun plannen te realiseren.

Impuls 2020

Door de coronapandemie zag Regieorgaan SIA de noodzaak om extra te investeren in de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen. En zo tegelijkertijd ook de bestuurlijke aandacht hiervoor vast te houden. We maakten € 10 miljoen vrij voor Impuls 2020. Nooit eerder sinds de oprichting van Regieorgaan SIA stelden we een dergelijk bedrag in 1 keer beschikbaar.

Hogescholen konden aanspraak maken op een bedrag variërend van
€ 75.000 tot € 550.000, afhankelijk van de omvang van de hogeschool (in studentenaantallen). 35 van de 36 door de overheid gefinancierde hogescholen vroegen financiering aan.

We concluderen dat de middelen goed worden besteed: hogescholen zetten Impuls 2020 constructief in om de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren.

Versterken van onderzoeksinfrastructuur

Slechts 8% van het totaalbudget van Impuls 2020 gaat naar het behoud van de bestaande onderzoeksinfrastructuur. Hogescholen kiezen vooral voor verdere opbouw en versterking.

De kleinere en/of monosectorale hogescholen investeren daarbij heel divers. Bijvoorbeeld in living labs in wijken, het oprichten van een research school en het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprogramma’s.

Bij de grotere hogescholen gaat het geld vooral naar zwaartepuntvorming. Zij kiezen voor het aanscherpen of herzien van hun onderzoeksprofiel. Vaak in relatie tot een Centre of Expertise of het uitbouwen van bestaande kenniscentra of programma’s.

Netwerkvorming en verbinding met het onderwijs

Verder investeren 12 hogescholen in netwerkvorming, goed voor 16,7% van onze Impulsmiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkenningen rondom het betrekken van nieuwe partners bij fieldlabs of livings labs of om voorbereidingen van SPRONG-aanvragen.

Een klein deel, 2,8%, van het Impuls-2020-budget gaat naar een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek. We zien dat het geld wordt gebruikt voor een pilot met een professional doctorate en voor een betere aansluiting van onderzoek bij bachelors en masters.

Open science en datamanagement

Tot slot zien we dat veel hogescholen investeren in open science en datamanagement. Het is niet verrassend dat juist in deze crisis, waarin alles in toenemende mate digitaal gaat, een goede data-infrastructuur hard nodig is. Het geld, ongeveer 16% van onze totale Impulsmiddelen, gaat naar het aanschaffen, uitbreiden of verder professionaliseren van digitale voorzieningen.

Contact

Heb je een vraag naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met: