Hogeschool Leiden en Naturalis stellen samen lector aan

4 November 2020

Hogeschool Leiden en Naturalis werken samen om de relatie tussen biodiversiteit en gezondheid van mens, dier en plant te onderzoeken. Met inzet van de L.INT-regeling van Regieorgaan SIA is Arjen Speksnijder aangesteld als lector Metagenomics.

Nieuwe technieken

Samen met studenten, kennisinstellingen en bedrijven in de regio gaat Arjen Speksnijder zich onder meer richten op nieuwe technieken om razendsnel complexe biologische ecosystemen in kaart te brengen.

De traditionele manier om de biodiversiteit in een gebied in kaart te brengen, is door monsters te nemen en dan alle aanwezige soorten te identificeren en te tellen. Dat is tijdrovend werk, en ook specialistisch: de bioloog die de waterplanten kan onderscheiden, kent niet ook alle soorten insecten die op de bladeren leven, of alle vissen die broeden tussen de stengels. Vandaar dat de klassieke benadering steeds vaker wordt aangevuld met moderne technieken, zoals metagenomics.

Arjen Speksnijder

L.INT-lector Arjen Speksnijder

DNA in het water

Metagenomics is een methode waarbij erfelijk materiaal (DNA/RNA) wordt gebruikt om te bepalen welke organismen aanwezig zijn in een complex biologisch systeem. Deze methode is zo gevoelig dat onderzoekers aan de kleinste beetjes genoeg hebben. In plaats van met een netje vissen te vangen en die te determineren, kan iemand een watermonster nemen en vaststellen van welke vissoorten, insecten, microben en andere organismen er DNA in dat water zit.

Deze aanpak is bij uitstek geschikt om minder zichtbare biodiversiteit als schimmels, wormpjes of resten in beeld te krijgen.

Toepasbaar maken

Chemicus en moleculair bioloog Arjen Speksnijder heeft bij Naturalis de laboratoria opgebouwd en technieken opgezet die zulke onderzoeken kunnen uitvoeren. Vanaf 1 november is hij lector Metagenomics aan Hogeschool Leiden.

Hij en zijn collega's en studenten bij Hogeschool Leiden en Naturalis zullen samen met partners op het Leiden Bio Science Park en daarbuiten verder gaan met het toepasbaar maken van deze technologie. Belangrijk daarbij is een door experts gecontroleerde biologische collectie als referentie, en die heeft Naturalis.

Centre for Applied Bioscience

Het lectoraat Metagenomics wordt ondergebracht in het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) van Hogeschool Leiden. In dit kenniscentrum wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar vraagstukken op het gebied van biodiversiteit en gezondheid in de breedste zin.

L.INT

Naturalis en Hogeschool Leiden dragen evenveel bij aan het lectoraat, dat wordt ondersteund dankzij een L.INT-subsidie van Regieorgaan SIA. Het doel van de L.INT-regeling is om het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen met het onderzoek van kennisinstituten te verbinden.