Initiatieven voor onderzoek en kennisdeling rondom coronavirus

7 May 2020

Er zijn meerdere initiatieven voor onderzoek en het delen van kennis rondom de uitbraak van het coronavirus. Onderzoek en nieuwe kennis zijn hard nodig! We lichten graag 2 initiatieven uit die interessant zijn voor onderzoekers van hogescholen.

Call voor onderzoek in het kader van de coronacrisis

ZonMw heeft onlangs de subsidieoproepen COVID-19  ‘second wave’ gepubliceerd. Deze call is bedoeld om snel onderzoek op te starten op drie aandachtsgebieden:

  1. voorspellende diagnostiek en behandeling
  2. zorg en preventie
  3. maatschappelijke dynamiek

Voor aandachtsgebied 1 en 2 is de deadline voor indienen van een projectidee 14 mei, 14.00 uur. Aandachtsgebied 3 heeft als deadline voor indienen 25 mei 14.00 uur.  Ook is er ruimte in dit programma voor praktijkimpulsen en beleidsvragen. De deadline voor deze kleine projecten is 25 mei om 12.00 uur. Met name aandachtsgebied 2 en 3, als ook de praktijkimpulsen en beleidsvragen lenen zich voor praktijkgericht onderzoek. Wil je indienen en/of wil je graag dat Regieorgaan SIA met jou meedenkt? Mail dan naar willemijn.van.gastel@regieorgaan-sia.nl.

Platform voor knelpunten en oplossingen

Onderzoek naar het COVID-19 virus en alle gevolgen die dit virus met zich meebrengt neemt exponentieel toe. Dat onderzoek is ook hard nodig! Een bijzonder initiatief hierin vormt het ResilientSociety Platform. Dit platform is opgezet door kennisinstellingen, nationale en regionale overheden en publieke en private partijen. Knelpunten en mogelijke oplossingen worden bij elkaar gebracht door gezamenlijke inspanningen zo effectief mogelijk in te zetten. Interessant voor hogescholen om hier kennis van te nemen, of in te participeren.