KIEM GoCI: 13 projecten gehonoreerd

31 October 2022

Van bh’s die een borstoedeem na borstkanker tegengaan tot businessmodellen voor circulair ontworpen gelaserprinte T-shirts. Uit de 1e batch van indieningsronde KIEM GoCI 2022-2023 zijn 13 projecten gehonoreerd. Met deze regeling stimuleert Regieorgaan SIA 1-jarige verkennende onderzoeken waarin ontwerpers, makers en creatieve organisaties samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen binnen de context van maatschappelijke vraagstukken.

Brede spreiding en transdisciplinair onderzoek

De gehonoreerde projecten laten een mooie spreiding zien als het gaat om thematiek. Jerry Verschuren, programmamanager van de regeling KIEM GoCI: “De projecten haken aan bij uiteenlopende uitdagingen. Veiligheid, gezondheid, energietransitie en duurzaamheid komen allemaal aan bod wat betreft de speerpunten waarop de creatieve industrie een bijdrage kan leveren.”

Veel aanvragen raken aan meerdere thema’s. “De projecten richten zich op meerdere maatschappelijke uitdagingen. Kenmerkend voor deze ronde is dan ook de transdisciplinaire aard van veel van de aanvragen. Daar zijn we blij mee.”

Veerkracht van de creatieve industrie

KIEM GoCI 2022-2023 is in april opengesteld. Het budget wordt beschikbaar gesteld door CLICKNL en Regieorgaan SIA. Met de regeling stimuleren we het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen uit de creatieve industrie met kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van creatieve industrie en de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veerkracht van de creatieve industrie.

"De gehonoreerde projecten wijzen op het toenemende besef dat de creatieve industrie relevant is bij het bewerkstelligen van maatschappelijke transities. Er zijn al veel veelbelovende projecten toegekend met mooie opbrengsten. In de volgende ronde hopen wij er natuurlijk nog meer tegemoet te zien", aldus Jerry Verschuren.

De gehonoreerde projecten