KIEM GoCI 2020: 5 projecten gehonoreerd

30 April 2021

KIEM GoCI financiert projecten die leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen uit de creatieve industrie en kennisinstellingen. In de ronde van december 2020 zijn 5 projecten gehonoreerd.

Inhoud

Robotstories

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hoe maak je van een sociale robot een goede interactieve verhalenverteller die boeit? De schrijvers van Wintertuin bundelen hun literaire vaardigheden met andere disciplines om een interactief en AI-platform te ontwikkelen, dat het welzijn van ouderen met dementie bevordert. Dit levert ontwerpmethoden en schrijfstrategieën op die tot betekenisvolle verhalen en content leiden, die de PEPPER-robot kan inzetten om interactie tussen dementerende ouderen te bevorderen.


Consortiumpartners: Wintertuin, Vrije Universiteit Amsterdam

Van opdrachtgeverschap naar partnerschap: procesontwerp voor synergetische samenwerking tussen de creatieve industrie en de veiligheidssector

Technische Universiteit Delft

De veiligheidssector staat voor grote uitdagingen die om creatieve oplossingen vragen. Steeds vaker zoeken partners in de veiligheidssector daarom samenwerking met ontwerpende disciplines om nieuwe aanpakken en invalshoeken te verkennen. Beide sectoren zijn enthousiast over deze samenwerking, maar deze verloopt niet altijd probleemloos. In dit project onderzoekt het consortium hoe deze samenwerking beter kan: hoe richt je de samenwerking tussen veiligheidsprofessionals en creatieve professionals zo in dat wederzijdse verwachtingen kloppen, beide partijen op hun sterktes ingezet worden en de infrastructurele voorwaarden hiervoor aanwezig zijn?


Consortiumpartners: A/BZ, Studio Goudswaard

WaterWaarden: een serious game voor waterbewustzijn bij klimaatadaptie

Technische Universiteit Delft

Wateroverlast en droogte komen steeds vaker voor. Omdat er bij wateropgaven veel verschillende partijen aan tafel zitten, is het belangrijk te snappen welke waarden meespelen bij besluitvormingsprocessen. Een serious game kan helpen bij het formuleren van die waarden om zo bij te dragen aan een beter ‘waterbewustzijn’ van zowel beleidsmakers als bewoners.


Consortiumpartners: Six Architecten, IJsfontein, Waternet, ICOMOS

Het sociaal cultureel waarde canvas, een collaboratieve methodiek waarmee impact meten impact creëren wordt

Hanzehogeschool Groningen

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de rol van de creatieve professional verandert. Gemeentes sturen hun cultuurbeleid vanuit de maatschappelijke meerwaarde van de creatieve industrie voor domeinen als gezondheid, welzijn en zorg.

In dit project ontwikkelt de Hanzehogeschool een traject waarin mkb-cultuurorganisaties, amateurclubs en gesubsidieerde organisaties beter in staat worden gesteld om met elkaar deze nieuwe rol op zich te nemen. In samenwerking met VRIJDAG Advies wordt een Sociaal Cultureel Waarde Canvas ontwikkeld.


Consortiumpartners: VRIJDAG Advies, Gemeente Hogeland

Designing the place to be: de rol van servicedesign in de orkestratie en vormgeving van bezoekersbeleving van stedelijke kernen

Hogeschool van Amsterdam

Veel stedelijke kernen kampen met problemen als leegstand en verminderde leefbaarheid. De creatieve industrie is bij uitstek in staat oplossingen te ontwikkelen voor dit soort problemen. In dit project onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam samen onder andere designservicebureaus hoe Key Enabling Methodologies bezoekersbelevingen in steden kunnen orkestreren en ontwerpen. Zij ondersteunen hierbij niet alleen individuele retail- en cultuurorganisaties in hun functie, maar dragen ook bij aan het oplossen van meer algemene problematiek van stedelijke kernen.


Consortiumpartners: Design Innovation Group, Ideate, Koos Service Design, IXIN, Boekhandel Donner, Platform de Nieuwe Winkelstraat, Cultuurconnectie

Programma GoCI

De KIEM GoCI-regeling is onderdeel van het bredere programma GoCI. In dit programma hebben CLICKNL en Regieorgaan SIA de handen ineengeslagen om innovatie te versterken en versnellen. Er is een programmabureau samengesteld waarbij, naast Regieorgaan SIA en CLICKNL, ook NWO, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en RVO zijn aangesloten.

Daarnaast is een aantal lectoren beschikbaar als matchmaker. Met deze bundeling van expertise kan het programmabureau mkb's uit de creatieve industrie helpen bij het vinden van nieuwe samenwerkingspartners, aanvullende financiering en relevante netwerken. Ook kunnen we adviseren bij het indienen van een nieuwe KIEM GoCI-aanvraag.