KIEM GoCI honoreert 19 projecten

7 March 2022

Met de regeling KIEM GoCI stimuleert Regieorgaan SIA 1-jarige verkennende onderzoeken waarin ontwerpers, makers en creatieve organisaties samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen binnen de context van maatschappelijke vraagstukken. Onlangs zijn alle aanvragen uit het 3e en laatste ophaalmoment van indieningsronde 2020-2021 beoordeeld. Er zijn 19 projecten gehonoreerd.

Veel animo om impact te maken

Aanvragers weten KIEM GoCI steeds beter te vinden en de kwaliteit van de aanvragen stijgt. In deze laatste batch zijn 19 van de 34 aanvragen gehonoreerd, tegenover 20 van de 50 in de vorige. In totaal zijn er in indieningsronde 2020-2021 maar liefst 44 projecten gehonoreerd.

Jerry Verschuren, programmamanager van de regeling KIEM GoCI: “Dit laat zien dat er veel animo is binnen de creatieve industrie om impact te maken binnen de maatschappelijke uitdagingen en speerpunten waar zij aan kunnen bijdragen.”

Er zijn zelfs zoveel aanvragen gehonoreerd dat het bestuur van Regieorgaan SIA heeft besloten het budget voor deze indieningsronde met € 500.000 te verhogen van € 1,5 miljoen naar € 2 miljoen. Hiermee kan de rijkdom aan diversiteit en kwaliteit van de binnen dit instrument ingediende aanvragen worden geborgd.

De rol van de creatieve industrie groeit

Het huidige regeerakkoord onderstreept de groeiende rol van de creatieve industrie in maatschappelijke vraagstukken. “Het kabinet is van plan om structureel € 170 miljoen in de creatieve en culturele sector te investeren en om de creatieve sector meer te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Met de gehonoreerde projecten laat het programma GoCI nu al de potentie zien van die betrokkenheid”, aldus Wietske van den Heuvel, programmamanager bij Regieorgaan SIA. Een logisch vervolg is dan ook een nieuwe KIEM GoCI-ronde: KIEM GoCI 2022-2023. Deze wordt in april opengesteld. Het budget wordt beschikbaar gesteld door CLICKNL en Regieorgaan SIA.

“CLICKNL draagt ook aan deze nieuwe ronde graag weer bij”, aldus Bart Ahsmann, directeur van CLICKNL. “De KIEM GoCI-regeling biedt creatieve professionals de mogelijkheid om met hogescholen en universiteiten kennisvragen op te pakken. Ze kunnen inzichten in de praktijk opdoen, bijvoorbeeld over gedragsbeïnvloeding of participatie, en nieuwe methodologieën onderzoeken. Deze kennis is van belang voor de creatieve industrie, om op actuele en toekomstige uitdagingen in te kunnen blijven spelen.”

De gehonoreerde projecten

 • Het bevorderen van slaap, comfort en privacy bij ernstig zieke patiënten met de Maya: een pilotstudie naar haalbaarheid en ervaringen – Radboudumc
 • Biomimicry in de marketing – Avans Hogeschool
 • Naar een visueel vonnis – HAN University of Applied Sciences
 • WijkBeweegKaart – Fontys Hogescholen
 • CK3: Circulaire Korte Keten Kas – Hanzehogeschool Groningen
 • Identical Strangers – Hogeschool van Amsterdam
 • Wood without Trees – TU Delft
 • Grip op herstel bij de fysio – Saxion
 • Doughnut-Architecture – TU Delft
 • Bubble Games Pocketsize: Tegenstellingen verkleinen door inzet van Virtual/ Augmented Reality – Fontys Hogescholen
 • CW.Code – Circular Wood Computational Design Tools – Hogeschool van Amsterdam
 • Het Amstelpark: de bomen vertellen hun verhaal – Wageningen University & Research
 • Duurzaam kledinggedrag bij consumenten – Hogeschool van Amsterdam
 • Intelligent en participatief vergroenen: biodiversiteit in de eigen woonomgeving op een slimme manier vergroten – Fontys Hogescholen
 • Hold your breath: Tracking the footprint of an invisible killer - air pollution in the port city of Rotterdam – TU Delft
 • Performing Working – Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Innovatie versnellen in de landbouw: Duurzamere cocreatieconsortia dankzij BESSI – HAN University of Applied Sciences
 • Collect Your Retrofits – TU Delft
 • Designstrategieën voor het circulair ontwerpen van producten - Saxion