Landelijk Digital Competence Center voor praktijkgericht onderzoek

18 September 2020

Het DCC stelt € 12.000 per project beschikbaar voor pilotprojecten rondom datamanagement.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt financiering beschikbaar om een impuls te geven aan databeheer bij kennisinstellingen. Met dit geld gaan de hogescholen gezamenlijk een Digital Competence Center (DCC) inrichten. Binnen dit DCC kunnen hogescholen nu subsidie aanvragen voor pilotprojecten.

Onderzoeksdata

Wie onderzoek doet, produceert vaak onderzoeksdata. Er is steeds meer aandacht voor zorgvuldig beheer van deze onderzoeksdata, niet alleen tijdens het onderzoek, maar ook na afloop. Goed beheer van onderzoeksdata - datamanagement - maakt de onderzoeksresultaten controleerbaar. Bovendien kan mogelijk nieuw onderzoek worden gedaan op basis van dezelfde data.

Datamanagement in het hbo

Vanwege het toenemende belang van datamanagement heeft OCW middelen beschikbaar gesteld. Het ministerie wil zo een impuls geven aan de organisatie van het databeheer bij Nederlandse kennisinstellingen. Aanvankelijk was deze investering alleen bestemd voor universitaire onderzoeksinstellingen, maar NWO heeft - mede met bemiddeling van Regieorgaan SIA - ook € 900.000 beschikbaar gesteld voor het hbo.

Digital Competence Center

Het nieuw op te richten Digital Competence Center wordt een landelijke organisatie waar deelnemende hogescholen expertise kunnen vinden op het gebied van data management en onderzoek op grote datasets (big data). De hogescholen doen dit samen met SURF, de Nederlandse aanbieder van ICT-voorzieningen in het hoger onderwijs.

Pilotprojecten

Vanuit het DCC voor praktijkgericht onderzoek biedt SURF nu de mogelijkheid om financiering voor pilotprojecten aan te vragen op het gebied van datamanagement en data-analyse. Hogescholen die zijn aangesloten bij het landelijk DCC kunnen bij SURF voor een pilot maximaal € 12.000 euro subsidie voor eigen personele inzet aanvragen. Er is ook budget voor personele inzet vanuit SURF beschikbaar.

SURF roept hogescholen op om een aanvraag in te dienen voor het uitvoeren van een pilot op een van de volgende onderwerpen:

  • Research datamanagement (RDM)
  • Virtuele onderzoeksomgevingen (VRE)

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 15 oktober 2020 om 12:00 uur. Stuur je aanvraag naar dcc-hbo@surf.nl.

Contact

Wil je meer weten over dit programma of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar: dcc-hbo@surf.nl