Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in Atlas

19 April 2019

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen.

De atlas, die de Vereniging Hogescholen in samenwerking met Regieorgaan SIA heeft gemaakt, geeft vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat. Daarnaast is de atlas een mooi instrument om aan de stakeholders van het hbo te laten zien wat de omvang van het praktijkgericht onderzoek is, waar het op is gericht en hoe het is georganiseerd.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen

Met praktijkgericht onderzoek werken hogescholen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen als klimaatverandering, vergrijzing en toenemende zorgvragen. Door studenten te laten participeren in onderzoeksprojecten ontwikkelen zij een onderzoekende kritische houding die van belang is voor hun toekomstige beroepsuitoefening. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs als geheel. In de strategische agenda Onderzoek met Impact (2016) presenteerden de hogescholen tien thema’s waarop zij hun praktijkgericht onderzoek gebundeld hebben:

  1. Gezondheid: zorg en vitaliteit
  2. Onderwijs en talentontwikkeling
  3. Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
  4. Slimme technologie en materialen
  5. De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
  6. Duurzaam transport en intelligente logistiek
  7. Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
  8. Energie en energievoorziening
  9. Kunst en creatieve industrie
  10. Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Met deze atlas wil de Verening Hogescholen in kaart te brengen hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit Onderzoek met Impact. Een belangrijke bron bij het samenstellen van de atlas zijn data van Regieorgaan SIA over het onderzoek van hogescholen.