Learning communities: nieuwe website

4 May 2021

Het Netwerk Learning Communities heeft een plek gevonden op de nieuwe website van Human Capital Topsectoren. Op de site worden de activiteiten van het netwerk zichtbaar, krijgen de mensen uit het netwerk een podium en delen we de resultaten van onderzoek en bijeenkomsten.

Human capital topsectoren

De website van Human Capital topsectoren is gewijd aan de gezamenlijke Roadmap Human Capital 2020-2023 van de 10 topsectoren. Het ondersteunen van minimaal 100 learning communities is een belangrijk onderdeel van de roadmap. Het netwerk draagt daar aan bij door kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen,

Nieuwsbrief Regieorgaan SIA

De werkgroep communicatie van het netwerk, waarin naast communicatieadviseurs van de topsectoren ook communicatieadviseurs van NWO (inclusief Regieorgaan SIA) zitting hebben, werkt de functionaliteiten van de website de komende tijd verder uit. Voorlopig kun je voor nieuws uit het Netwerk Learning Communities ook nog terecht op de SIA-website en in de nieuwsbrief van Regieorgaan SIA.