Lectorenenquête 2019

27 January 2020

Ruim 80% van respondenten draagt met onderzoek bij aan het Missiegedreven Innovatiebeleid.

Missiegedreven innovatiebeleid

Afgelopen najaar heeft Regieorgaan SIA alle lectoren benaderd, om het onderzoek waar zij aan werken in kaart te brengen. Dit is de tweede keer dat Regieorgaan SIA een dergelijke enquête onder de lectoren hield (de eerste keer was in 2017). De directe aanleiding voor de enquête was de invoering van het Missiegedreven Innovatiebeleid, met in november de ondertekening van het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC). Voor Regieorgaan SIA is het van belang te weten aan welke missies uit het KIC het praktijkgericht onderzoek kan bijdragen. Op basis daarvan kan Regieorgaan SIA zijn bijdrage aan het KIC beter laten aansluiten aan de expertise van de lectoren.

Goede respons

Van alle lectoren (bijna 700), heeft 67% de enquête helemaal ingevuld. Deze hoge respons levert een fraaie kaart op van het praktijkgericht onderzoek dat aan hogescholen wordt verricht. Maar liefst 84% van de respondenten heeft aangegeven met het eigen onderzoek bij te kunnen dragen aan één of meer van de missies en sleuteltechnologieën die zijn vastgesteld in het Missiegedreven Innovatiebeleid

Gegevens over lectoren

Maar de enquête ging niet alleen over het Missiegedreven Innovatiebeleid. Vragen gingen ook over de Topsectoren, de NWA-routes, de VH-onderzoeksthema’s en de hbo-onderwijssectoren waar het praktijkgericht onderzoek onder valt te scharen. Verder is lectoren gevraagd naar hun vestigingsplaats, de omvang van hun aanstelling, en eventuele dubbelaanstellingen bij andere kennisinstellingen, zoals universiteiten en TO2-instellingen. Deze data helpen SIA om praktijkgericht onderzoek nog beter in beeld te krijgen.

Een samenvatting van de resultaten is teruggegeven aan de hogescholen. Regieorgaan SIA dankt alle betrokkenen die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek: de VH, het HON, de onderzoeks- en subsidiecoördinatoren van de hogescholen, en niet in de laatste plaats natuurlijk de lectoren zelf.