L.INT-lector bij RIVM en Hanzehogeschool

13 October 2020

De Hanzehogeschool Groningen, het RIVM en de noordelijke GGD’en gaan samen onderzoeken hoe gezondheidsproblemen onder ouderen kunnen worden voorkomen. Zij ontvangen een subsidie van € 200.000 vanuit onze L.INT-regeling.

Ook de deelnemende partijen dragen bij om dit 4-jarige onderzoeksprogramma mogelijk te maken. Het programma startte op
1 oktober 2020. Fons van der Lucht is L.INT-lector Public Health and Healthy Ageing en leidt het onderzoek. Hij werkt zowel bij het RIVM als bij de Hanzehogeschool Groningen.

Uitdaging publieke gezondheid

Het onderzoeksprogramma van L.INT-lector Fons van der Lucht richt zich op kwetsbare ouderen. Deze groep stelt gemeenten en overheid voor een uitdaging. Oplossingen vanuit de zorg worden onbetaalbaar en er is niet voldoende capaciteit om de zorg te verlenen. Dus is een preventieve aanpak voor deze ouderen noodzakelijk.

Aspecten van het onderzoek zijn onder andere hoe vaak kwetsbaarheid bij ouderen voorkomt, het opsporen van specifieke risicogroepen en de bijbehorende risico's. Ook worden interventies (handelingen om een probleem op te lossen) in de praktijk ontwikkeld, uitgevoerd en beoordeeld om kwetsbaarheid voor te zijn en een gezonde en vitale levensfase te bevorderen.

Verbinden landelijk onderzoek, praktijk en noordelijke regio

Fons van der Lucht: ‘Binnen het RIVM doe ik soortgelijk onderzoek vanuit landelijk perspectief, grotendeels in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en in samenwerking met verschillende RIVM-onderzoekers die zich richten op de doelgroep ouderen. Via de Hanzehogeschool en het FAITH research netwerk verbind ik dit landelijke onderzoek met de praktijk en de noordelijke regio, door met de inzichten vanuit het landelijke onderzoek onder de arm met studenten en het werkveld de verbinding te leggen met bijvoorbeeld gemeenten in Noord-Nederland.'

De drie noordelijke GGD'en zijn aangesloten bij het traject. Zij staan in nauw contact met gemeenten die een belangrijke rol hebben in de ouderenzorg. Vragen van gemeenten, maar ook lokale voorbeelden komen op die manier ook binnen bij het lectoraat.

Onderzoek voor praktijk en vice versa

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de versterking van de kennisketen. Dat betekent dat landelijke kennis die bij het RIVM is opgedaan vertaald wordt naar en toegepast wordt in de praktijk. En de ervaring en kennis uit de praktijk worden teruggekoppeld naar landelijk niveau.

Een voorbeeld hiervan is de innovatiewerkplaats Man Made Blue Zone Appingedam die wordt gecoördineerd door Fons van der Lucht. De Hanzehogeschool werkt hier samen met verschillende organisaties aan meer gezonde jaren voor de inwoners van Appingedam. Principes die landelijk omarmd worden zoals integraal en interprofessioneel werken en het betrekken van de doelgroep worden hier in de praktijk toegepast.

Subsidie vanuit L.INT

Het gezamenlijk onderzoek van de hogeschool en het RIVM krijgt subsidie vanuit de L.INT-regeling. Een L.INT-lector maakt een koppeling tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en tussen wetenschap en praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen, versnelt innovatie en draagt bij aan een grotere beschikbaarheid van goed opgeleid talent.

De verbinding met het RIVM stelt lector Van der Lucht ook in staat om de kennis en het onderzoek uit het Noorden landelijk voor het voetlicht te brengen en tegelijkertijd wordt via het RIVM verbonden met het landelijke public health kennisnetwerk.