Maatregelen aanvraagproces tijdens lockdownperiode (update)

14 January 2021

In december kondigde het kabinet opnieuw een lockdown aan. Deze werd op 12 januari verlengd. De lockdown kan negatieve gevolgen hebben voor onderzoekers en hun praktijkpartners. En zo het halen van sluitingsdata van calls bemoeilijken. Na complexe afweging is besloten dat op dit moment de oorspronkelijke planning van onze regelingen van kracht blijft.