Maatregelen aanvraagproces tijdens lockdownperiode

11 January 2021

In december kondigde het kabinet opnieuw een lockdown aan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor onderzoekers en hun praktijkpartners. En zo het halen van sluitingsdata van calls bemoeilijken. Na complexe afweging is 17 december 2020 besloten dat op dit moment de oorspronkelijke planning van onze regelingen van kracht blijft. Na de corona-persconferentie van 12 januari bekijken NWO en Regieorgaan SIA de situatie opnieuw.