Maatregelen i.v.m. coronavirus

25 March 2020

We merken dat er overal hard gewerkt wordt om het praktijkgericht onderzoek van hogescholen zo veel mogelijk door te laten gaan in deze moeilijke tijd. Vanuit Regieorgaan SIA dragen we daar uiteraard ons steentje aan bij. In dit bericht leest u daar meer over.

Concrete aanpassingen

  • Tot nader order openen we geen nieuwe regelingen. Uitzondering hierop zijn de regelingen L.INT, Top-up en Hbo postdoc. De voorbereidingen voor deze regelingen zijn zo ver gevorderd dat openstelling deze of volgende week mogelijk is.
  • Lopende of startende projecten hoeven voor een vertraging van maximaal 3 maanden geen wijzigingsverzoek in te dienen.
  • 19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Deze datum is een ophaalmoment geworden. De regeling sluit op een latere – nog bekend te maken – datum.
  • De sluitingsdatum van Take-off hbo, 7 april 2020, blijft tot nader order staan.
  • Alle bijeenkomsten en evenementen van Regieorgaan SIA tot 1 juni zijn afgelast of vinden online plaats. Bekijk onze kalender voor een actueel overzicht.

In gesprek met hogescholen

Regieorgaan SIA bekijkt welke mogelijke aanpassingen in de subsidieregelingen ervoor kunnen zorgen dat lectoren en onderzoekers van hogescholen door kunnen met hun onderzoek. Uitgangspunten daarbij:

  • De hogescholen moeten waar mogelijk verder kunnen met hun onderzoek. Regieorgaan SIA wil daarbij zoveel mogelijk faciliteren.
  • Zorgvuldigheid blijft belangrijk. Er moet voor alle (potentiële) aanvragers een gelijk speelveld zijn. Daarnaast moeten we blijven zorgen voor een transparant proces.
  • We houden er rekening mee dat hogescholen in deze situatie mogelijk meer tijd nodig hebben om te komen tot een complete aanvraag.

Aan de subsidieadviseurs van hogescholen hebben we gevraagd waar lectoren en onderzoekers tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Rekening houdend met hun feedback, genoemde uitgangspunten en de richtlijnen van NWO nemen we maatregelen.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bekijk onze website regelmatig voor actuele informatie. Alle SIA-collega’s werken vanuit huis maar zijn goed te bereiken via de telefoon of mail. Contactgegevens vind je in ons medewerkersoverzicht op deze website.