Marcel Kloosterman (HvA) nieuwe voorzitter leergang voor praktijkgericht onderzoek

23 June 2020

Deze speciale leergang voor en door hogescholen om senior onderzoekers in het hbo verder te professionaliseren krijgt een nieuwe voorzitter. SIA sprak met zowel de nieuwe als de scheidend voorzitter, Inge van Berkel.

In 2015 startte de eerste groep onderzoekers van 5 verschillende hogescholen aan de leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek. Een unieke leergang voor en door hogescholen om senior onderzoekers in het hbo verder te professionaliseren. Inmiddels nemen 13 hogescholen* deel en volgen 3 groepen per jaar de leergang. Eind juni neemt Inge van Berkel (Hanzehogeschool Groningen) afscheid als voorzitter van de stuurgroep. Marcel Kloosterman (Hogeschool van Amsterdam) neemt het stokje van haar over. Zij vertellen over de wat de leergang uniek maakt en wat de plannen voor de komende tijd zijn.

Veel enthousiasme voor de leergang

Inge van Berkel (teamleider onderwijs en onderzoek) vertelt enthousiast over de leergang. “Het bijzondere is dat het helemaal opgezet is door en voor hogescholen. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de hogescholen en de deelnemers, alleen de inzet van hun tijd.” Inmiddels hebben 147 onderzoekers de leergang gevolgd. En na 5 jaar wordt het enthousiasme alleen maar groter. “Alle betrokkenen gaan heel zorgvuldig met de leergang om. We beseffen allemaal hoe bijzonder het ‘voor en door’-principe is, dat de docenten van de hogescholen zelf afkomstig zijn en dat er geen sprake is van concurrentie maar juist van nauwe samenwerking en betrokkenheid. De enige overhead die we graag samen dragen is het secretariaat. Daarover is iedereen het eens: zolang Jolande Donker secretaris is, hebben de stuurgroep en het docententeam geen zorgen.”

Marcel Kloosterman (subsidieadviseur en teamleider van het subsidieteam HvA/UvA), is lid van de stuurgroep en ook al jaren een van de docenten van de leergang. Hij deelt het enthousiasme van Inge. “Ook in het docententeam is er veel respect voor elkaars standpunt en is leren van elkaar het belangrijkst.” Docenten onderzoek zitten in het docententeam, maar ook subsidieadviseurs nemen een deel van de leergang voor hun rekening. “Als docenten onderling leren we veel van elkaar en ook van de deelnemers leren we elke keer.”

Portretfoto van Marcel Kloosterman

Specifieke competenties praktijkgericht onderzoek

Het onderzoek aan hogescholen is nog relatief jong en heeft een eigen dynamiek. Het is volgens Inge dan ook niet gek dat het onderzoek nog wat extra ondersteuning nodig heeft. “De onderzoekers weten natuurlijk wel hoe ze goed onderzoek moeten doen. Maar het praktijkgericht onderzoek vraagt daarnaast ook om specifieke competenties als bijvoorbeeld het articuleren van de vraag die vanuit de praktijkpartners komt en het vormen van een relevant netwerk waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit vraagt andere vaardigheden van onderzoekers.” Daar richt de leergang zich dan ook op, met modules op het gebied van projectvoorstel, strategische netwerkvorming, vraagarticulatie en valorisatie, onderzoeksopzet en projectleiderschap.

Gericht op eigen onderzoekswerk

Inge en Marcel benadrukken dat het belangrijk is dat de deelnemers van hun hogeschool de ruimte krijgen om de aanzienlijke tijd die zij moeten investeren in de leergang in het eigen werk kunnen inpassen. De steun van de leidinggevende en de lectoren is naast de inzet van de deelnemer een noodzakelijke voorwaarde. De 16 deelnemers per groep kunnen hun vragen inbrengen en het lesmateriaal en de opdrachten zijn gericht op het eigen onderzoekswerk van de deelnemers. Aan het eind van de leergang monden de opgedane kennis en de opdrachten uit in een subsidievoorstel met bijbehorende pitch in de vorm van Dragons’ Den. Binnen de groep zitten alle disciplines en deelnemers van de verschillende hogescholen bij elkaar. Tijdens de leergang werken de deelnemers in kleinere groepen die steeds van samenstelling veranderen. Dit zorgt voor een andere, verrassende blik en veel interactie. Zo legt de leergang een basis voor het werken in sterke onderzoeksgroepen én bouwt aan een interdisciplinair netwerk van praktijkgericht onderzoekers.

Invloed coronamaatregelen

De deelnemers van de leergang komen normaalgesproken 5 keer 2 dagen bij elkaar, elke keer op een van de deelnemende hogescholen. Jolande geeft aan: “Dit verdeelt de reistijd, maar heeft met name toegevoegde waarde omdat de deelnemers dan de couleur locale van de andere hogescholen kunnen beleven.” Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen is dat nu niet mogelijk. Noodgedwongen vinden de laatste bijeenkomsten uit het cursusjaar 2019-2020 online plaats. Het docententeam heeft zich snel aangepast. Zij hebben kennisclips opgenomen die de deelnemers kunnen bekijken wanneer ze willen. Daarnaast zijn er online bijeenkomsten. Marcel: “Een deel van de leergang gaat over kennisoverdracht. We hebben gemerkt dat dit goed digitaal en tijdsonafhankelijk kan. Bijvoorbeeld met de kennisclips die de docenten hebben gemaakt. Het geleerde met elkaar bespreken en ervaringen uitwisselen doen we in digitale bijeenkomsten.” Toch hoopt Marcel dat de deelnemers op termijn weer bij elkaar kunnen komen. “We zijn aan het kijken of in de toekomst een combinatie van digitaal leren en fysiek bij elkaar komen mogelijk is. Informeel ervaringen uitwisselen is erg waardevol en is online lastiger. Dat doe je toch eerder bij de koffieautomaat.”

Stapsgewijze groei

De huidige omstandigheden zijn zo de basis voor een blended vorm met nog meer mogelijkheden om aan de individuele leerbehoeften van de deelnemers tegemoet te komen. De leergang blijft zich ontwikkelen en groeit steeds verder. Dit jaar van 8 naar 13 deelnemende hogescholen en de verwachting is dat het aantal in de toekomst nog toeneemt. De kwaliteit van de leergang staat bij de uitbreiding voorop. Bij het unieke karakter van de leergang waar gewerkt wordt met gesloten beurzen en nieuwe docenten getraind worden door ervaren docenten past een stapsgewijze groei.

Intervisievaardigheden

De groei zit niet alleen in het aantal deelnemende hogescholen. Ook het aanbod groeit. Met ondersteuning van Regieorgaan SIA gaat de stuurgroep zich ook inzetten om intervisievaardigheden breder beschikbaar te maken door het opleiden van begeleiders voor intervisiesessies. Het alumninetwerk speelt bij dit soort nieuwe ontwikkelingen een belangrijke rol. Aan de oud-deelnemers wordt gevraagd waar de onderzoeksgemeenschap behoefte aan heeft.

Nieuwe voorzitter

In de bestuursvergadering van 26 juni draagt Inge van Berkel het stokje officieel over aan Marcel Kloosterman. Wil Inge de nieuwe voorzitter iets meegeven? “Ik heb alle vertrouwen in Marcel. De leergang wordt mogelijk gemaakt door heel betrokken en capabele mensen en kent enthousiaste deelnemers. Ik ben heel blij met de ruimte die wij krijgen vanuit onze organisaties en Regieorgaan SIA om dit te kunnen doen. Ik wens Marcel alles wat ik aan mooie dingen heb meegemaakt als voorzitter en meer!”

Over de leergang

Op initiatief van 5 hogescholen werd de Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek in 2015 met een eerste groep gestart. Inmiddels maken 13 hogescholen* deel uit van het netwerk. Per studiejaar volgen 3 groepen van maximaal 16 deelnemers de leergang. De leergang is ontwikkeld om senior onderzoekers in praktijkgericht onderzoek verder te professionaliseren. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de eigen hogeschool.

Het secretariaat van de leergang ligt bij Jolande Donker van de Hanzehogeschool Groningen. Zij kan alle vragen rondom de leergang beantwoorden.

* De deelnemende hogescholen zijn: Hogeschool Windesheim, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Saxion, Hogeschool van Amsterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Van Hall Larenstein, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HZ University of Applies Sciences, Saxion, NHL Stenden en Avans.