SPRONG-matchmakingbijeenkomsten

6 January 2022

SPRONG ronde 2 is open voor aanvragen. In de periode van 18 tot en met 27 januari 2022 organiseren we 6 online matchmakingbijeenkomsten, elk op een specifiek KIA-thema.

Partnerhogescholen

Wil je meer weten over de SPRONG-regeling, ben je nog op zoek naar partnerhogescholen met specifieke expertise of heb je expertise in huis en wil je ergens aansluiten? Neem dan deel aan de matchmakingbijeenkomsten. Per kennis- en innovatieagenda (KIA) is er een aparte matchmakingbijeenkomst. Bekijk data, tijden en thema's.

SPRONG

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Matchmakingbijeenkomsten

We nodigen lectoren en onderzoekers van hogescholen van harte uit om bij 1 of meerdere matchmakingbijeenkomsten aanwezig te zijn. Je kunt je aanmelden via de knop hieronder. Meer informatie over het programma van de bijeenkomst volgt binnenkort.

  • dinsdag 18 januari, 15.00-17.00 uur: KIA Veiligheid (afgelast)
  • donderdag 20 januari, 10.00-12.00 uur: KIA Sleuteltechnologieën
  • donderdag 20 januari, 15.00-17.00 uur: KIA Landbouw, water, voedsel
  • dinsdag 25 januari, 15.00-17.00 uur: KIA Maatschappelijk verdienvermogen
  • donderdag 27 januari, 10.00-12.00 uur: KIA Gezondheid & Zorg
  • donderdag 27 januari, 15.00-17.00 uur: KIA Energietransitie en duurzaamheid