Minister Dijkgraaf investeert in doorontwikkeling praktijkgericht onderzoek

24 June 2022

"Praktijkgericht onderzoek heeft zich in de afgelopen decennia in hoog tempo ontwikkeld tot een onmisbare vorm van onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur”, stelt minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De komende 10 jaar investeert hij € 100 miljoen extra in de doorontwikkeling ervan, waarvan € 15 miljoen jaarlijks via Regieorgaan SIA.

Praktijkgericht onderzoek versterkt de innovatiekracht van het hbo

“Nu is het moment om de ambities voor het praktijkgericht onderzoek te realiseren en de capaciteit en continuïteit van hogescholen verder te verstevigen” schrijft Dijkgraaf aan de Tweede Kamer in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap (17 juni 2022). Hij kiest voor een investering in de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek, zodat hogescholen toegerust zijn om de komende 10 jaar hun rol als kennisinstellingen verder uit te bouwen.

Dijkgraaf: “Vervolgens kunnen hogescholen hun praktijkgericht onderzoek structureel met het onderwijs en de (regionale) beroepspraktijk blijven verbinden. Het praktijkgericht onderzoek versterkt de innovatiekracht van het hbo en zorgt voor de aansluiting van het onderzoek op de arbeidsmarkt en (regionale) maatschappelijke vraagstukken”.

Portret van Robbert Dijkgraaf

Investeren in doorontwikkeling

Het ministerie trekt € 100 miljoen euro uit voor de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek, waarvan € 50 miljoen structureel en € 50 miljoen voor de komende 10 jaar. Hiervan komt € 85 miljoen ten goede aan de 1e geldstroom van de hogescholen, verdeeld naar rato van het onderwijsdeel. Daarnaast wordt jaarlijks € 15 miljoen toegevoegd aan de 2e geldstroom via Regieorgaan SIA. Een deel van het geld is bestemd voor thematische programmering; een ander deel voor de pilot professional doctorate die onlangs werd gelanceerd.

Maatschappelijke impact met de volledige kennisketen

Dijkgraaf investeert in de volledige kennisketen. Dit is volgens hem belangrijk voor het vergroten van maatschappelijke impact. “Innovaties in publieke sectoren, het bedrijfsleven of het sociale domein vergen vaak een combinatie van (ongebonden) fundamenteel onderzoek, toegepast en praktijkgericht onderzoek, en innovatie. Soms na elkaar en soms tegelijkertijd; soms binnen een discipline en soms interdisciplinair”, stelt hij in de beleidsbrief.

Onmisbare schakel

Regieorgaan SIA is blij met de extra investering in het praktijkgericht onderzoek. De minister bevestigt hiermee dat het onderzoek van hogescholen inmiddels een onmisbare schakel is in het kennis- en innovatiesysteem; een doelstelling waar hogescholen en Regieorgaan SIA zich de afgelopen 20 jaar voor hebben ingezet.