Netwerk Learning Communities komt op stoom

5 July 2021

Eind 2020 startte het landelijk Netwerk Learning Communities. De 2 werkgroepen, Kennisbasis en Instrumenten, zijn voortvarend aan de slag gegaan en (online) bijeenkomsten worden druk bezocht. Daarnaast is de werkgroep Communicatie bezig om de activiteiten van het Netwerk zichtbaar te maken. Een tussenstand.

Position Paper in de maak

De werkgroep Kennisbasis heeft in een aantal sessies input opgehaald om de definitie, de scope en reikwijdte van (interdisciplinaire samenwerking in) Learning Communities te bepalen.

De groep werkt nu aan een Position Paper dat antwoord geeft op de vragen: wat is een Learning Community, hoe zet je deze op en wat levert deelname op? Een eerste schets wordt in september verwacht. In november vindt een werkconferentie plaats, waarin de werkgroep de resultaten zal delen.

Instrumenten inventariseren

De deelnemers aan de werkgroep Instrumenten hebben geconstateerd dat het ontwikkelen/inrichten, verduurzamen en opschalen, én evalueren van Learning Communities prioriteit heeft. Hiertoe inventariseren ze allereerst bestaande instrumenten.

In september start het ontwerp van het eerste instrument naar een prototype. Ook deze resultaten zal de werkgroep delen tijdens de werkconferentie in november.

Bijeenkomst 9 juni

De belangstelling voor Learning Communities is groot; dat bleek ook uit de (online) werkbijeenkomst Leren van Learning Communities in het mbo en hbo waar zo’n 130 deelnemers zich bogen over de vraag: welke actuele vragen en thema’s spelen er in de praktijk van samenwerking in pps-verband en hoe kun je daar concepten van een Learning Community op toepassen?

Na eerdere bijeenkomsten op 16 maart en 8 april werd het net opgehaald en een eerste clustering van actuele thema’s gepresenteerd. De opbrengsten van de bijeenkomst worden begin juli verspreid.

Ontwikkelgroep op LinkedIn

Het Netwerk is op LinkedIn een groep gestart onder de titel Ontwikkeling van Learning Communities. Heb je interesse? Sluit je aan en vind collega’s die je kunnen helpen in het verder ontwikkelen en toepassen van kennis en instrumenten.

Meer weten?

Op de website lees je meer over het hoe en waarom van het Netwerk, met praktijkvoorbeelden, een agenda, en tips en tools die de komende periode worden aangevuld.