Nieuw: ondersteuning voor creatieve professionals in één overzicht

10 October 2022

Ben je creatief ondernemer of werk je als onderzoeker aan een universiteit of hogeschool samen met creatieve ondernemers? En wil je weten welke financiering of ondersteuning er mogelijk is voor jouw project of onderzoek? Vanaf nu is deze informatie gebundeld in het online overzicht GoCreatieve Industrie.

Financiering en advies

In het overzicht GoCreative Industrie vind je verschillende financieringsmogelijkheden die relevant kunnen zijn, in verschillende fases van onderzoek of innovatie. De regelingen zijn gerangschikt op grootte van het aan te vragen bedrag (van € 5.000 tot
€ 300.000), zijn uitgesplitst voor creatieve ondernemers en voor onderzoekers en kennisinstellingen, en zijn aangevuld met de adviesloketten voor de creatieve industrie.

Het doel van het overzicht is om onderzoekers, ontwerpers, makers en creatieve professionals te laten zien welke instrumenten in welke fase er beschikbaar zijn. Daarnaast laat het de samenhang tussen de instrumenten zien. Het overzicht is ontwikkeld vanuit het programma GoCI, een samenwerking tussen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, NWO, Regieorgaan SIA en CLICKNL.

Help ons het overzicht te verbeteren

Mis je een instrument in het overzicht of wil je feedback geven op het gebruik ervan? Mail dan naar GoCI@clicknl.nl.

GoCI is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW en EZK.