Nieuwe lector verbindt Aeres Hogeschool en Deltares

16 December 2020

Aeres Hogeschool Almere gaat met het nieuwe lectoraat Meten is weten actief aan de slag met vraagstukken rondom water. Vanaf 1 januari 2021 geeft L.INT-lector Miguel Dionisio Pires invulling aan het lectoraat en verbindt zo Aeres en Deltares met elkaar.

Klimaatverandering leidt de laatste jaren steeds meer tot zorgen over water: is er nog voldoende, kunnen we de kwaliteit waarborgen? Maar ook: hoe moet je anticiperen op wateroverlast. Hoe zorg je voor een goede waterkwaliteit en wat zijn de gevolgen voor volksgezondheid en biodiversiteit?

Met het nieuwe lectoraat Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen gaat Aeres Hogeschool actief met deze problematiek aan de slag.

Effectievere inzet maatregelen

De nieuwe lector wil met zijn onderzoeksgroep handvatten aanreiken die zorgen voor een toekomstbestendige kwaliteit van met name oppervlaktewater. Het doel van de innovaties in monitoring en modellering waar het lectoraat aan gaat werken, is om meer inzicht te verschaffen dan met de huidige meettechnieken gehaald wordt. Hierdoor kunnen maatregelen, zoals het wel of niet inlaten van water, effectiever ingezet worden.

Samenwerken

Miguel Dionisio Pires werkt op dit moment binnen de afdeling waterkwaliteit en ecologie van Deltares (een onafhankelijk instituut voor toepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond).

Als L.INT-lector gaat hij samenwerken met een aantal opleidingen van Aeres waaronder Toegepaste Biologie en Geo Media & Design en met internationale studenten van de studie Aquatic Ecosystem Analysis. Studenten gaan meedraaien of krijgen een stage binnen het lectoraat. Daarnaast gaat Miguel Dionisio Pires samenwerken met partijen als Royal Eijkelkamp, Water Insight en ACACIA Water.

Impuls aan innovaties

De nieuwe lector hoopt met zijn lectoraat een impuls te geven aan innovaties in het waterkwaliteitsbeheer. Dionisio Pires: "Het zou fantastisch zijn als de innovaties echt een intrede doen in het waterkwaliteitsbeheer en daarmee een geaccepteerde methode worden. Ook hoop ik dat er studenten enthousiast raken door hun stage of opdracht en hierdoor een eigen spin-off bedrijf oprichten. Dan heb ik een belangrijk doel bereikt.’’

Waterkwaliteitsvoorspellingen

Miguel Dionisio Pires heeft ruime ervaring op het gebied van waterkwaliteit. Na zijn studie Biologie aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Evolutionaire Biologie en Ecologie heeft hij een promotieonderzoek gedaan bij het NIOO-KNAW. Hij richtte zich hij op de interacties tussen driehoeksmosselen en blauwalgen.

Momenteel is Dionisio Pires aquatisch ecoloog/limnoloog bij Deltares en houdt hij zich bezig met innovatieve meettechnieken ten behoeve van waterkwaliteit (onder meer remote sensing, DNA-technieken en drones).

Hij leidt ook projecten ten behoeve van waterkwaliteitsvoorspellingen waarin modellering een belangrijke speelt zoals EWACS (een 3D voorspellingsmodel voor drijflagen van blauwalgen) en de AlgenRadar (een statistisch model voor de voorspelling van concentraties algenbloeien).

L.INT

De lectorpositie wordt mede mogelijk gemaakt met een L.INT-subsidie van Regieorgaan SIA. Het doel van de L.INT-regeling is om het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen met het onderzoek van kennisinstituten te verbinden.