Nieuwe maatregelen in verband met de coronacrisis

19 May 2020

Als gevolg van de coronacrisis staat het onderzoek bij hogescholen onder druk. Het doen van onderzoek is gezien de omstandigheden vaak lastiger dan normaal. Terwijl praktijkgericht onderzoek juist nu een belangrijke bijdrage kan leveren aan de vraagstukken in de samenleving. Regieorgaan SIA vindt het dan ook belangrijk dat onderzoek zoveel mogelijk doorgaat in deze tijd. Wij nemen 5 maatregelen om hogescholen zoveel mogelijk in staat te stellen hun onderzoek voort te zetten.

1. Impuls 2020

We introduceren financiering voor hogescholen voor het behoud van hun infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek: Impuls 2020. De financiering ondersteunt hogescholen in deze moeilijke periode om hun rol als kennisinstelling in de regio in te (blijven) nemen. Iedere hogeschool kan een bedrag aanvragen. Deze regeling is inmiddels gesloten.

> Meer informatie over Impuls 2020

2. RAAK Impuls 2020

Voor de korte termijn zetten wij de RAAK Impuls 2020 in. Hiermee willen wij de kwaliteit van lopende RAAK-projecten borgen. Met deze middelen kan het onderzoek worden aangepast aan de nieuwe eisen van de anderhalvemetersamenleving, bijvoorbeeld door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor de participatie van praktijkpartners in het onderzoek. De RAAK Impuls is geopend sinds juni 2020 en heeft verschillende indienmomenten.

3. City Deal Kennis Maken Impuls 2020

Speciaal voor de 19 steden die deelnemen in City Deal Kennis Maken is er een CDKM Impuls 2020. Dit geeft steden de kans om met studenten in een challenge-aanpak aan de slag te gaan. Deze challenges bieden studenten, ondanks de anderhalvemetersamenleving, rijke leeromgevingen en kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken die juist tijdens de coronapandemie extra aandacht kunnen gebruiken. Deze regeling is inmiddels gesloten.

4. Aanpassing bestaande regelingen

Van veel regelingen is de planning aangepast. Zo zijn verschillende deadlines verschoven. Bekijk voor een overzicht het nieuwsbericht. Daarnaast heeft het bestuur van Regieorgaan SIA besloten dat voor KIEM GoChem-aanvragen die ingediend worden, de gehele cofinanciering in kind voldaan mag worden. Dit geldt ook voor aanvragen in KIEM 2020. Neem voor meer informatie contact op met de programmamanager van de regeling.

5. Aansluiting onderzoeksprogramma COVID-19

Wij faciliteren hogescholen om met goede voorstellen te komen voor het door ZonMw en NWO opgezette onderzoeksprogramma Second Wave, gericht op onderzoek dat samenhangt met de coronacrisis. Regieorgaan SIA was betrokken bij de totstandkoming van de call.