Nieuwe website voor doorwerking van praktijkgericht onderzoek

22 March 2022

Hoe werkt praktijkgericht onderzoek door in de maatschappij? Hoe laat je aan een breder publiek zien wat de impact van je onderzoek is? Voor dit soort vragen heeft een aantal hogescholen, met subsidie van Regieorgaan SIA, een nieuwe website opgericht: doorwerking-hbo-onderzoek.nl. De website biedt tools, hulp en inspiratie bij het aantonen van impact van praktijkgericht onderzoek.

Doorwerking praktijkgericht onderzoek

Initiatiefnemer van de website is lector Harry van Vliet, die sinds januari 2021 invulling geeft aan het nieuwe lectoraat Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De site, ontwikkeld met een aantal hogescholen, biedt ondersteuning bij het verbeteren van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

De site is een resultaat van het project Investeren in een toekomstgerichte onderzoeksinfrastructuur, dat is gefinancierd vanuit de regeling Impuls 2020. De tools, indicatoren, blogs en ervaringen op de site helpen lectoren, onderzoekers, docenten en beleidsmedewerkers bij het realiseren van, en rapporteren over het toegankelijk maken van onderzoek bij een breder publiek.

Website met tools en indicatoren

Harry van Vliet vertelt over het ontstaan van het platform: “Er was een concrete behoefte aan ondersteuning en dit is nu echt dé plek waar we dit kunnen bieden. We nodigen websitebezoekers van harte uit om hun ideeën te delen en aan te geven wat ze nog missen. Als het echt gaat leven, dan is het wat mij betreft geslaagd.”

Vragen of reageren? Neem contact op met redactie@doorwerking-hbo-onderzoek.nl