Praktijkgericht onderzoek voor een gezondere bodem

25 October 2021

Door het veelvuldig gebruik van zware landbouwvoertuigen is de grond in veel landbouwgebieden in Flevoland verdicht. Lector Gera van Os (Aeres Hogeschool) en haar team doen onderzoek naar het verbeteren van de bodem, om zo onder meer de biodiversiteit te herstellen en landbouwgrond weer gezond te maken voor toekomstige generaties.

Meetmethoden

Met de meetmethoden die het team van Aeres Hogeschool heeft ontwikkeld is het mogelijk om sneller en betere analyses van de bodem te maken om zo de bodem in de toekomst te kunnen verbeteren.

Nationale Wetenschapsagenda

In de maand oktober staat de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) in het teken van biodiversiteit, en zet projecten die hieraan bijdragen in het zonnetje. Onderstaand filmpje werd gemaakt in samenwerking met de NWA.

RAAK-PRO

Gera van Os is als lector betrokken bij het project Flevo - Land in beweging dat is gefinancierd met de regeling RAAK-PRO van Regieorgaan SIA. Daarnaast werkt zij in het project Duurzaam Bodembeheer samen met 3 andere hogescholen, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen aan een betere samenwerking rondom bodembeheer in de kennisketen.