Praktisch onderzoek door het mbo dicht bij en met ondernemers

30 November 2022

Lentiz onderwijsgroep overhandigde op 29 november 2022 de publicatie 'Het practoraat' aan Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA. In de publicatie laat Lentiz 4 voorbeelden zien waar onderzoekend leren in het mbo ten dienste staat van innovaties bij en met mkb-ondernemers.

De presentatie van 'Het practoraat' vond plaats bij de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. Bij FIA werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Ze vormen samen het opleidings-, kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie. Lentiz is als mbo-instelling 1 van de oprichters, verzorgt onderwijs en doet onderzoek in het groene domein. Hieronder valt onder meer voeding.

Rick van Dam (Lentiz) overhandigt Richard Slotman (Regieorgaan SIA/NWO) het boek Het practoraat in de Food Innovation Academy in Vlaardingen.

Nico van Hemert (Strategy on Demand), Thijs Simons (Regieorgaan SIA/NWO), Richard Slotman (Regieorgaan SIA/NWO), Rick van Dam (Lentiz), Petra Kuipers (Lentiz).

De publicatie 'Het practoraat' gaat in op de visie en ambitie van Lentiz om het onderzoek leren/leren onderzoek als onderwijsconcept verder te professionaliseren en institutionaliseren. Practoraten zijn daar integraal onderdeel van. Practoraten zijn de kennisplatforms van het mbo waarin onderzoekers onder leiding van een practor onderzoek uitvoeren.

Bijdrage mbo aan kennisontwikkeling- en toepassing

Richard Slotman is blij met de aandacht voor practoraten in het mbo en hun bijdrage aan kennisontwikkeling- en toepassing. “Kennis ontstaat door circulatie in een netwerk van fundamenteel, praktijkgericht en praktijkonderzoek. Elk heeft zijn eigen rol en waarde. Het practoraat vervult een belangrijke rol.”

Rick van Dam, voorzitter Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep, geeft daarbij aan dat dit alleen mogelijk is als onderwijs en bedrijfsleven langdurig en nauw samenwerken. “Het heeft grote voordelen voor bedrijven om studenten in te zetten bij hun innovatievragen. Voor studenten is het op hun beurt weer heel leerzaam en motiverend om aan de slag te gaan met uitdagende vraagstukken.”

De visie en ambitie in de publicatie van Lentiz sluiten aan bij de brief die minister Dijkgraaf (OCW) in oktober naar de Tweede Kamer stuurde. Hierin schrijft hij dat het mbo op het gebied van onderzoek en innovatie een volwaardige en gelijkwaardige partner in het kennis- en innovatiesysteem moet worden. Hij haalt expliciet de samenwerking hierin aan tussen het ministerie van OCW, LNV en Regieorgaan SIA.

Pilotregeling KIEM-groen practoraten

Regieorgaan SIA heeft als taak de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te bevorderen. In 2021 opende SIA een pilotregeling voor subsidie van onderzoek in het mbo in samenwerking met het hbo en het bedrijfsleven: KIEM-groen pilotregeling practoraten. Onderzoekers van mbo-instellingen kunnen tot half september 2024 doorlopend een aanvraag indienen voor € 40.000. Met de pilotregeling voert Regieorgaan SIA zo een verkenning uit naar praktisch onderzoek binnen het mbo.