Programma Conferentie Onderzoek & Impact 11 mei

2 May 2023

Hoe maken we de impact van praktijkgericht onderzoek zichtbaar en tastbaar? Hoe brengen we de impact in kaart en hoe kunnen we deze blijvend vergroten? Die vragen staan centraal tijdens de conferentie Onderzoek & Impact op 11 mei.

Beter zicht op impact

Praktijkgericht onderzoek is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke transities van deze tijd. Het draagt door zijn aard – vraaggestuurd, transdisciplinair en cross-sectoraal –, bij aan duurzame impact. Beter zicht hierop komt het onderzoek ten goede. Het programma van de conferentie biedt via een mix van plenaire en deelsessies voeding aan theorie en praktijk rond impactdenken.

Het programma

De conferentie wordt geopend door Mariska van der Giessen (directeur Regieorgaan SIA) en Huib de Jong (waarnemend voorzitter Regieorgaan SIA). Gedurende de dag komen diverse sprekers aan bod die zich bezighouden met de impact van onderzoek, waaronder lector Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam), CvB-lid Joeri van den Steenhoven (Hogeschool Leiden) en CvB-lid Wilma Scholte op Reimer (Hogeschool Utrecht).

In 2 rondes deelsessies wordt dieper ingegaan op maatschappelijke vraagstukken en de onderzoekspraktijk. Een volledig overzicht van deze deelsessies vind je op de website van de conferentie Onderzoek & Impact 2023. Het programma wordt afgesloten met de volgende generatie: studenten van de minor De staat van de wereld vertellen hoe zíj impact maken.

De conferentie Onderzoek & Impact 2023 is een initiatief van Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA. Aanmelden voor de conferentie is niet meer mogelijk.