Regieorgaan SIA lanceert impulsfinanciering voor onderzoek in coronatijd

9 June 2020

Regieorgaan SIA wil het praktijkgericht onderzoek ook in deze tijd zo veel mogelijk blijven ondersteunen. Daarom stellen we in totaal ruim € 12 miljoen beschikbaar, verdeeld over 3 regelingen.

1. Impuls 2020: behoud van onderzoeksinfrastructuur

Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen levert een belangrijke bijdrage aan de vraagstukken in de samenleving, juist nu. De regeling Impuls 2020 biedt hogescholen financiering voor het behoud van hun infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek. De financiering ondersteunt hogescholen in deze periode om hun rol als kennisinstelling in de regio in te (blijven) nemen. Iedere hogeschool kan eenmalig een bedrag aanvragen. Regieorgaan SIA investeert via de Impuls 2020 totaal maximaal € 10 miljoen. De regeling is nu open voor aanvragen. Indienen kan tot en met 15 oktober 2020.

2. RAAK Impuls 2020: extra middelen voor lopend onderzoek

Als gevolg van de coronacrisis kampen hogescholen met vertraagde of zelfs stopgezette onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld door het wegvallen van partners of het mislopen van mogelijkheden om data te verzamelen. Hierdoor kunnen lopende projecten (nog) niet afgerond worden en is er een reëel risico dat de kwaliteit van onderzoeksprojecten onder druk komt te staan. Daarom zetten wij de RAAK Impuls 2020 in. Met deze extra middelen kan het onderzoek worden voortgezet. Én zo nodig aangepast aan de eisen van de nieuwe samenleving. Regieorgaan SIA investeert via de RAAK Impuls 2020 totaal maximaal € 2,2 miljoen. De RAAK impuls is nu open voor aanvragen. Dit kan tot en met 20 april 2021.

3. City Deal Kennis Maken Impuls 2020: innovatie door Challenge-aanpak

Speciaal voor de 19 steden die deelnemen in City Deal Kennis Maken lanceert Regieorgaan SIA de CDKM Impuls 2020. De Impuls geeft steden de kans om met studenten in een challenge-aanpak aan de slag te gaan. Deze challenges bieden studenten, ook in de huidige aangepaste samenleving, rijke leeromgevingen. Dit kan oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken die juist tijdens de coronapandemie extra aandacht kunnen gebruiken. Regieorgaan SIA investeert via de City Deal Kennis Maken Impuls 2020 totaal maximaal € 90.000. De regeling is nu open voor aanvragen. Indienen kan tot en met 1 december 2020.

Overige maatregelen vanwege coronacrisis

Om tegemoet te komen aan de behoeften van hogescholen in deze periode, paste Regieorgaan SIA eerder al de planning van bestaande regelingen aan. Deadlines zijn verschoven of veranderd in ophaalmomenten om hogescholen meer ruimte te geven.