Samenwerking mbo en hogescholen rond learning communities

2 February 2021

Het Netwerk Learning Communities heeft het initiatief genomen om actuele samenwerkingsthema’s in kaart te brengen, te delen en kennis beter te gaan benutten in praktijken van leren-werken-innoveren.

Doelen

De verwachting is dat bestaande learning communities rond het mbo en het hbo van elkaar kunnen leren en de ontwikkeling en opschaling kunnen versterken op het gebied van onderzoek, human capital en (open) innovatie.

Veel regionale samenwerkingsverbanden kunnen profiteren van uitwisseling én het delen van goede voorbeelden op landelijk niveau. Daarnaast is het doel om onderzoeksvragen te formuleren voor de NWO- en SIA-onderzoeksprogramma’s, die relevant zijn voor versterking van de kennisbasis van learning communities.

Bijeenkomsten

In twee verkennende bijeenkomsten (16 maart en 8 april) gaan we onderzoeken op welke wijze en rond welke thema’s het meeste profijt is te verwachten voor mbo/hbo, de regio, het bedrijfsleven en de samenleving.

De opbrengsten vormen de basis voor een brede bijeenkomst op 9 juni 2021. Naast een gerichte vraagverheldering vanuit het veld rond actuele samenwerkingsthema’s, levert dit initiatief ook kennisdeling en het in kaart brengen van succesvolle praktijkervaring op.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Frans Grobbe.