SIA-directeur Richard Slotman gaat in 2023 met pensioen

22 September 2022

Per mei 2023 zal SIA-directeur Richard Slotman zijn functie neerleggen. Hij gaat dan met pensioen. Regieorgaan SIA heeft in de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek de laatste decennia een belangrijke rol gespeeld, niet in de laatste plaats door de op inhoud en resultaatgerichte manier waarop directeur Richard Slotman leiding gaf en geeft.

Voorjaar 2023

In zijn tijd als directeur heeft Richard Slotman op geheel eigen wijze bijgedragen aan de waardering voor en erkenning van het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen. Daarmee heeft hij, samen met de andere medewerkers van het Regieorgaan, de rol en positie van Regieorgaan SIA weten te verstevigen. Richard Slotman heeft het bestuur van het Regieorgaan laten weten dat hij per 15 mei 2023 zijn functie neerlegt.

Sterk gegroeid

De opvolger van Richard Slotman gaat volgend jaar aan de slag in een sterk gegroeide organisatie met een belangrijke positie en op een markant moment. Het 10 jaar geleden gesloten convenant over de positionering van de toen 10-jarige Stichting Innovatie Alliantie (SIA) bij NWO loopt in 2023 af. Er worden met de convenantspartners in deze periode nieuwe afspraken voorbereid over de doelstellingen voor de komende periode.

Richard Slotman

Richard Slotman, directeur Regieorgaan SIA

Dankbaar

Het bestuur en de medewerkers van Regieorgaan SIA zijn Richard Slotman bijzonder dankbaar voor de belangrijke rol die hij heeft gespeeld en, in de cruciale periode waarin we zitten, tot zijn opvolging onverkort zal blijven spelen. In afstemming met de Vereniging Hogescholen en de Raad van Bestuur van NWO gaat het bestuur van Regieorgaan SIA de komende maanden op zoek naar een opvolger voor Richard Slotman.