SIA-programmamanager geselecteerd door Obama Foundation

27 January 2022

Onze programmamanager Rowinda Appelman is geselecteerd voor het leiderschapsprogramma van de Obama Foundation. Zij krijgt de kans een uitdagend virtueel programma van 6 maanden te volgen, waarin leiderschapsontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.

Programma voor opkomende leiders

Voor het Leaders-programma kiest de Obama Foundation om het jaar per continent circa 30 opkomende leiders die werkzaam zijn bij de overheid, in het maatschappelijke veld of de particuliere sector. Samen met 35 andere Europeanen uit 24 landen volgt Rowinda het programma, dat bestaat uit meerdere componenten. Zo zijn er elke week virtuele bijeenkomsten met wereldleiders over de meest uitdagende kwesties waar Europa mee wordt geconfronteerd.

Rowinda: “Afgelopen week sprak ik bijvoorbeeld met Ben Rhodes, de voormalige security advisor van Obama, over nieuwe manieren van activisme en de veiligheidskwesties in Europa. Het doel is dat deze gesprekken bijdragen aan het verder ontwikkelen van ons eigen leiderschap, ons leren om mensen beter te mobiliseren tot actie, en ons leren om krachtigere bewegingen en samenwerkingen op te bouwen.” Naast deze bijeenkomsten zijn er elke week individuele coachingsgesprekken en werkgroepsessies met deelnemers die actief zijn op hetzelfde thema.

Portretfoto van Rowinda Appelman op het SIA-kantoor in Utrecht

De City Deal als toekomstbestendig netwerk

Het programma biedt de mogelijkheid om veel nieuws te leren en Rowinda ziet kansen om dit in te zetten bij haar werkzaamheden voor Regieorgaan SIA: “Ik ben mede voor dit programma geselecteerd door waar ik als programmamanager een groot deel van mijn tijd mee bezig ben: de City Deal Kennis Maken. Inmiddels zijn de 20 grootste steden van Nederland actief in dit landelijke netwerk.

Graag zou ik leren hoe ik dit landelijke netwerk kan bestendigen zonder daar nog jaren als drijvende kracht aan te moeten trekken. Ook merk ik dat het heel lastig is voor hogescholen, universiteiten en gemeenten om hun eigen maatschappelijke impact te laten zien: hoe toon je nu écht wat je doet? Hoe neem je anderen daarin mee? En hoe zorg je dat kleinere steden hier ook van kunnen leren, in een sneeuwbaleffect? Zoals je ziet: nog zoveel vragen. Daarom ben ik heel blij met de kans om op al die vlakken te leren van de experts en mijn Europese collega's!”

Wij feliciteren Rowinda van harte met deze mooie prestatie en wensen haar een inspirerend traject toe.