Smart Industry 2020 open voor aanvragen

30 November 2020

NWO lanceert de call Smart Industry 2020. Deze call is bedoeld voor innovatief onderzoek dat zich richt op slimme producten en diensten die industriële- en productsystemen voorbereiden voor de toekomst. Hogescholen kunnen als mede-aanvrager optreden.

Budget en sluitingsdatum

De call is onderdeel van het programma Smart Industry en is de 3e financieringsronde van dit programma. Het totaal beschikbare budget bedraagt € 2,1 miljoen, te verdelen over meerdere projecten. De sluitingsdatum van deze call is 27 mei 2021.

Doelstelling

De Call Smart Industry 2020 richt zich specifiek op onderzoek binnen de thema’s: Mass Customization, Human Centered Technology, Digital Twin, Cyber Physical Systems, (Trusted) Data Sharing, Advanced Manufacturing en Robotics. Kenmerkend voor Smart Industry onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en het bedrijfsleven.

Smart Industry

In het Smart Industry-programma werken wetenschappers samen met bedrijven en hogescholen aan thema’s op het snijvlak van personalisatie, big data, autonome systemen, slimme systemen en apparatuur. De ambitie van het Smart Industry programma ligt hoog: Nederland tot het meest flexibele en het best digitaal geïntegreerde productienetwerk van Europa maken.

Dat vraagt om flexibel en foutloos produceren in kleine series, maar ook om modelleren en simuleren van productontwerpen, het veilig delen van data in de waardeketen, het verhogen van de productiviteit van de mens (human-technologie interactie) en het duurzaam maken van het product en de productie.

In 2016 en 2019 organiseerde NWO ook financieringsrondes ten behoeve van het Smart Industry programma en inmiddels zijn 9 onderzoeksprojecten van start gegaan.

Meer informatie

Op de website van NWO vind je meer informatie over de call en het programma. Heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, SPRONG, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid