SPRONG-groepen Vitaliteit en Gezondheid gaan door

29 November 2021

De 4 onderzoeksgroepen binnen de call SPRONG Vitaliteit en Gezondheid gaan de komende 4 jaar door met hun traject.

Groen licht

De SPRONG-groepen Vitaliteit en Gezondheid zijn sinds februari 2018 aan de slag. De programmacommissie van SPRONG is enthousiast over de geboekte resultaten. De onderzoeksgroepen laten bijvoorbeeld zien dat ze hun formatie hebben uitgebreid met promovendi en docent-onderzoekers.

Ook is er een mooi aantal succesvolle subsidieaanvragen voor onderzoek gerealiseerd. Er is goed gebouwd aan sterke onderzoeksgroepen en de SPRONG-groepen laten potentie zien voor verdere groei en kwaliteit. De commissie geeft daarom groen licht voor het voorzetten van de trajecten tot 2026. De SPRONG-groepen Vitale Delta, Pearl, FAITH Research en Mensen in Beweging gaan daarom door met hun ontwikkeling naar krachtige SPRONG-groepen.

Met sprongen vooruit

Tijdens het SIA-congres 2021 op 25 november deelden 2 SPRONG-groepen hun ervaringen van de afgelopen jaren met het congrespubliek in de sessie Met sprongen vooruit.

FAITH research

Job van ’t Veer (NHL Stenden hogeschool) en Harriët Jager-Wittenaar (Hanzehogeschool Groningen) vertegenwoordigden SPRONG-groep FAITH: Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health.

“Onze onderzoeksgroep heeft de afgelopen jaren de schouders gezet onder verschillende werkpakketten en subthema’s gerelateerd aan kwetsbaarheid,” licht Van ’t Veer toe. “Zo zijn er veel initiatieven opgezet nauw verbonden met het onderwijs. De interactie tussen de werkpakketten en thema’s geven bovendien aanleiding tot nieuwe projecten en financiering, waaronder met RAAK-subsidies. Er vindt in onze SPRONG-groep veel kennisopbouw en kennisdeling plaats en we bouwen verder aan een sterk regionaal en nationaal netwerk rondom kwetsbaarheid.”

Jager-Wittenaar: “Inbedding van het SPRONG-programma in de betrokken hogescholen is belangrijk, onder andere voor borging op lange termijn. Binnen de Hanzehogeschool Groningen is FAITH research een belangrijk onderdeel van het onderzoek binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing. Met onze SPRONG-groep hebben we een belangrijke basis gelegd voor het versterken van de onderzoeksinfrastructuur rondom het thema Kwetsbaarheid en Passende Zorg als een van de 3 strategische thema’s van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen.”

Mensen in Beweging

Namens SPRONG-groep Mensen in Beweging (MiB) gaven Peter Weijs en Gerben ter Riet een presentatie bij de congressessie. Weijs: “Het gaat bij SPRONG echt om samen optrekken en samen een sterke onderzoeksgroep worden, in interactie met onderwijs en praktijk. MiB werkt binnen het Centre of Expertise Urban Vitality van de HvA, er is een intensieve samenwerking vanuit 3 expertisegebieden: beweging, voeding en creatieve technologie. De SPRONG-onderzoeksgroep is een belangrijke basis om op te kunnen bouwen. Hier komen projecten en kennis samen en kunnen we vervolgprojecten opzetten. Dit hadden we op een andere manier nooit zo gerealiseerd.”

Ter Riet vult aan: “Wat wij in onze SPRONG-groep realiseren aan kwaliteitsverbetering van onderzoek werkt bovendien door in ander onderzoek van de hogeschool en daarbuiten. Zoals bijvoorbeeld op gebied van open science en datamanagement, waarin we met MiB belangrijke stappen hebben gezet.”

SPRONG

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Regieorgaan SIA opende op 25 november SPRONG financieringsronde 2. Hogescholen kunnen tot uiterlijk dinsdag 31 mei 2022 een aanvraag indienen.

Meer informatie

Wil je meer weten over SPRONG? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

KIA Energietransitie & duurzaamheid, KIA Sleuteltechnologieën, RAAK-PRO